Spilleglade musikanter

Annonse

En vellykket sommeravslutning med minikonsert på Nardo Centeret (Foto: B.H. Rennemo)

Av Redaksjonen

Etter et innholdsrikt semester innledet Steindal Skolekorps sommeren med minikonsert på Nardo Centeret.

Et korps i stadig vekst med stor spilleglede blant barna lokket både søsken, foreldre og besteforeldre til avslutningskonserten før ferien var et faktum. Med deltakelse i TM, en travel mai og andre aktiviteter gjennom våren så tar både barna og de engasjerte foreldrene en velfortjent pause.

Spilleglade musikanter

Steindal Skolekorps teller pr. i dag ca. 55 medlemmer i alderen fra 8 til 18 år. Korpset er for alle som går eller har gått ved Steindal Skole. Korps er en svært inkluderende fritidsaktivitet hvor ingen blir satt på sidelinja, men alle får være med! Dette er en motsetning til hva man ser i for eksempel enkelte idretter. Den gleden man kan se hos de spilleglade musikantene i korpset er uvurderlig, og den samhandlingen de utviser er helt fantastisk.

Det årlige loppemarkedet

Etter sommeren arrangerer Steindal Skolekorps sitt årlige loppemarked igjen, nærmere bestemt første helgen i september. Med stort foreldreengasjement samles det inn lopper året igjennom, så om man skulle ha noe å kvitte seg med som man tror andre ville satt pris på eller ha bruk for, så tar korpset imot med åpne armer.