Tilbyr influensavaksine til barn i risikogrupper

Annonse

(Foto: Trondheim kommune)

Det er lav vaksinedekning blant risikogruppene og spesielt blant barn. Trondheim kommune tilbyr derfor nå influensavaksine til barn og ungdom fra tirsdag.

Influensaepidemien er i gang, og for noen grupper haster det mer med å ta vaksine enn for andre. Influensaviruset som dominerer, smitter i større grad små barn. I denne gruppen forventes derfor langt flere influensasyke denne vinteren.

De fleste barn og unge tåler influensa, men noen kan bli alvorlig syke. Barn og unge i risikogruppen får oftere et alvorlig forløp og anbefales derfor influensavaksine, skriver Folkehelseinstituttet på sine sider.

Det er fortsatt lav vaksinedekning blant risikogruppene og spesielt lav dekning blant barn i risikogruppene. Vaksinasjon- og smittevernkontoret åpner for influensavaksinering av risikogrupper tirsdag, men man kan også henvende seg til fastlegen for vaksinering. For barn fra 6 måneder til 9 år, som ikke er vaksinert eller har fått påvist influensa tidligere, anbefales to doser influensavaksine med et intervall på minimum 4 uker.

Kommunen gjennomfører vaksineringen ved Statens Hus med inngang fra Tinghusgata.

FHI sin beskrivelse

I en artikkel fra FHI beskrives situasjonen rundt influensavaksine slik;

Influensa er en vanlig infeksjonssykdom blant barn. De aller fleste barn vil ha møtt flere influensavirus før fylte åtte år – og de aller fleste av disse vil tåle det godt. Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av underliggende sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er sykehusinnleggelse nødvendig.

I underkant av 10 prosent av barn i Norge anbefales influensavaksine fordi de har en grunnsykdom som øker risikoen for alvorlig forløp av influensa. Dessverre er vaksinedekningen blant disse barna lav – mindre enn 1 av 10 av dem fikk vaksine i sesongen 2021/22.

Tall fra Norge indikerer at omtrent 1 prosent av norske barn får en influensadiagnose hos fastlegen hver vinter, og man ser omtrent 500 influensarelaterte sykehusinnleggelser blant norske barn hvert år. De fleste av disse barna har ingen kjente risikofaktorer for influensa. Risikoen for et alvorlig forløp er likevel høyere for barn i risikogruppene, som – på tross av at de kun utgjør en liten andel av den norske barnepopulasjonen – står for omtrent en fjerdedel av de influensarelaterte sykehusinnleggelsene blant barn i Norge i vintersesongen.