«Hvis du liker meg, må du dele et bilde»

Annonse

Nakenbilder gir gutter makt over jenter, viser en ny Redd Barna-rapport om ungdoms perspektiver på deling av nakenbilder. Redd Barna har snakket med ungdom om deling av nakenbilder, og nå foreligger rapporten «Hvis du liker meg, må du dele et bilde. Ungdoms perspektiver på deling av nakenbilder.»

Tekst av Thale Skybak

På godt og vondt

Forfatter av rapporten Silje Berggrav har intervjuet ungdom og fagfolk, og fått innblikk i ungdoms motivasjon for å dele nakenbilder på godt og på vondt. Rapporten tar opp ungdoms syn på det å videresende nakenbilder av andre, og hva de selv mener er konsekvensene av at nakenbilder spres og deles. Bakgrunnen for å lage en rapport om ungdoms perspektiver på deling av nakenbilder er at vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan forebygge krenkelser mellom ungdom.

– Så mange som en av tre overgrep skjer mellom jevnaldrende. Det å videresende eller true med å spre nakenbilder er en alvorlig krenkelse mot ungdom, og det er viktig at vi får mer kunnskap fra ungdom om hva vi må gi dem av støtte og rammer for å forebygge dette, forteller rådgiver i Redd Barna Kaja Hegg.

 

Press til å dele og vise

Det å dele nakenbilder oppleves for mange som positivt og naturlig, og det skjer vanligvis i jevnbyrdige relasjoner.

– Ungdommene vi har snakket med forteller at det er flere positive sider ved å dele nakenbilder. Det kan være morsomt å dele nakenbilder på tull eller vise frem undertøy, og det er fint å få bekreftelse og komplimenter på kroppen sin. Andre ganger deles bilder som et uttrykk for nærhet og tillit mellom kjærester, forteller Silje Berggrav.

Tall fra Medietilsynet viser at tre av ti som deler nakenbilder har opplevd press til å dele. Intervjuene viser at ungdommene kjenner på et stort press knyttet til deling av nakenbilder.

– Jenter uttrykker at det er ubehagelig med mas og press om å sende bilder, og de liker ikke å motta nakenbilder de ikke har bedt om. Enkelte fortalte at de hadde gitt etter for presset og delt bilder de senere angret på, sier hun.

Rapporten viser at guttene også opplever press knyttet til nakenbilder, men at det handler om å dele nakenbilder av jenter med andre gutter.

Nakenbilder gir gutter makt over jenter

Rapporten viser at mange av jentene var opptatt av makten nakenbilder gir gutter. Makten og statusen ved å besitte bilder fra populære jenter var også noe mange av guttene snakket om. Bildene styrker deres sosiale posisjon i gjengen eller hierarkiet, og gir dem stor definisjonsmakt knyttet til hvilke jenter som er «utenfor» og «innenfor».

– Denne makten var følbar for jentene, og kunne også brukes som pressmiddel for å få bilder. Å dele bilder kan gi jenter en kortvarig eller skjør status som «innenfor» og populær blant guttene, og kan gi tilgang til goder som å få være med på fest eller «rulling» med russebuss, forteller Silje Berggrav.

En alvorlig konsekvens av deling av nakenbilder er at det kan brukes som trussel eller manipulasjon overfor jenter som må utføre tjenester eller presses til seksuelle handlinger i bytte mot at bildene ikke deles videre, viser rapporten.

Jenter og gutter dømmes ulikt

Rapporten viser at de moralske standardene er ulike, og at konsekvensene er mye større for jenter enn for gutter når et bilde først er spredt.

– Jenter opplever i langt større grad ryktespredning, hets og trakassering, og jenters seksualitet blir fremstilt som noe skamfullt. Det handler ikke bare om å bli eksponert naken; mange opplever et massivt skyts av stygge kommentarer om kropp, utseende og at man er «løs» eller «hore», fra begge kjønn, forteller Silje Berggrav.

Videre forteller ungdommene at venninner kan vende ryggen til ei jente som har fått bilder ufrivillig delt. Selv om det blir lite omtalt, kan det være verdt å merke seg at også gutter kan være sårbare for rykter. Fagfolk peker på at gutter ikke alltid har like lett for å snakke om det og søke hjelp. Det er derfor en fare for at man overser gutters risiko for skade.

Foreldre og skole må ta større ansvar

Ungdommene som har blitt intervjuet, forteller at de etterlyser voksne som setter seg mer inn i hvorfor barn deler bilder: Voksne må åpne for en samtale både om positive og negative sider ved deling. Det holder ikke å si: «Ikke del nakenbilder!»

Rapporten inneholder en rekke råd til hva foreldre, skolen og hjelpeapparatet kan gjøre for å bedre forebygge og håndtere saker knyttet til deling av nakenbilder og overgrep mot barn.

 

Her får du også tilgang på rapporten med mer!

Denne saken ble opprinnelig publisert på reddbarna.no