Slik er de lokale påbud og anbefalinger

Annonse

Her finner du oversikt over lokale smitteverntiltak for Trondheim.

Formannskapet i Trondheim vedtok følgende påbud og anbefalinger 10. november;

Vedtatte påbud

 1. Bruk munnbind i drosje, der du ikke kan holde minst én meter avstand til andre. Påbudet gjelder både sjåfør og passasjerer.
 2. Bruk munnbind på kollektivreiser der du ikke kan holde minst én meter avstand til andre.
 3. Unntatt fra påbud om bruk av munnbind er barn under 12 år og voksne som av helsemessige grunner ikke kan bruke munnbind.
 4. Trafikklysmodellen gjelder i grunnskolen.

Lokale anbefalinger

 1. For personer med smitte i husstanden, gjelder følgende anbefalinger:
  1. Unngå deltagelse i sosiale aktiviteter/fritidsaktiviteter dersom du bor sammen med en smittet person. Dette gjelder i 7 dager fra den smittede fikk symptomer eller fikk påvist smitte, uavhengig av om man er vaksinert eller har symptomer.
  2. Forsøk å ha økt avstand til kolleger på arbeidsplass. Vurder hjemmekontor dersom dette er praktisk mulig.
  3. Daglig testing de første tre dagene av husstandsmedlemmets sykdomsperiode i de tilfeller der det ikke er mulig å tilrettelegge som beskrevet i punkt b. Dette er særlig viktig for personer som har kontakt med personer som er i økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, for eksempel helsepersonell som jobber med sårbare pasientgrupper.
 2. Hold avstand til andre ved luftveissymptomer og ha lav terskel for å teste deg.
 3.  Ikke dra på besøk på sykehjem dersom besøkende har luftveissymptomer eller smitte i egen husstand.
 4. Bruk munnbind i butikker/kjøpesentre der du ikke kan holde minst én meter til andre.
 5. Bruk munnbind (kunder og ansatte) hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltakingstjenester etc. Anbefalingen gjelder ikke kunder der munnbind vil hindre behandlingen.

Disse påbudene og anbefalingene gjelder inntil videre til og med onsdag 24. november 2021.

Her kan du lese den oppdaterte veilederen for kultur og idrett!