Etterlyser drapsdømt fange

Annonse

(Foto: Politiet)

Politiet i Trondheim etterlyser den 53 år gamle Stig Millehaugen som er dømt for en rekke alvorlige lovbrudd, deriblant væpnet ran og overlagt drap. Mannen returnerte ikke til Trondheim fengsel etter permisjon onsdag.

Politiet ønsker å komme i kontakt med etterlyste så snart som mulig, og bruker nå nødvendige ressurser på å finne og pågripe ham. Millehaugen er dømt for en rekke alvorlige lovbrudd, deriblant væpnet ran og overlagt drap. Han ble i Borgarting lagmannsrett i 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid, for overlagt drap.

Millehaugen beskrives som ca. 179 centimeter høy, noe kraftig bygd og er født i 1969. Videre oppfordres publikum til å ta kontakt med politiet ved observasjon, og at ingen foretar seg noe på egen hånd.

Politiet ber om at tips i saken blir meldt inn via nettsiden tips.politiet.no/trøndelag eller på telefon 7348 9400.

Det ble onsdag utløst riksalarm da den drapsdømte ikke møtte ved Trondheim fengsel etter endt dagspermisjon. Han skal ha vært uten tilsyn under permisjonen.

Den 53 år gamle Stig Millehaugen blir ansett som en mulig farlig person. Den etterlyste mannen ble også dømt for drap på en fengselsbetjent i 1993.