Et fåtall er i gang, men flere ravner må til

Annonse

(Foto: Natteravnene Hoeggen og omegn)

På kvelden den siste dagen i april og natt til første mai var den nyetablerte Natteravn-gruppa med utspring fra Hoeggen skole ute på sin aller første vandring. 

Det ble en kveld med dårlig vær, og dermed begrenset hvor mange ungdommer de møtte på i løpet av kvelden. Men de som var ute på «ravning» fikk veldig gode tilbakemeldinger fra de som de møtte på sin vei. I alt åtte voksne var ute fordelt på to skift denne kvelden fra klokken åtte og til den var halv ett på natten.

– Dåkker gjør en kjempeviktig jobb, var en av tilbakemeldingen som kom i løpet av kvelden.

Utfordrende rekruttering

Til tross for at noen få har engasjert seg «det lille ekstra» og fått dette i gang er det utfordrende å rekruttere nok folk til at dette blir et tiltak med god nok frekvens. Det vil si at det så langt kun er satt opp tre kvelder gjennom våren og forsommeren som man har dekning for. Her er det valgt strategiske datoer som natt til 1. mai, 16. mai og skoleavslutningen for 10. trinn i juni. FAU ved Hoeggen har derfor bestemt at det fra høsten av forventes at foresatte ved 8. trinn stiller opp for å opprettholde dette tiltaket for å trygge oppvekstvilkårene i nærmiljøet.

På anbefaling fra kommune og politi

Natteravnene Hoeggen og omegn er opprettet på oppfordring og anbefaling fra Trondheim kommune og Politiet i Trøndelag. Grunnlaget for dette er at man har sett en tendens over tid at utviklingen i visse ungdomsmiljø har trukket i feil retning. For å tilnærme seg dette er det ønskelig med mer tilstedeværelse av foreldre og foresatte for å kunne veilede og trygge dette hva angår både egne og andres barn og unge.

(Foto: Natteravnene Hoeggen og omegn)

Tips og bidrag

Om du tenker at dette kan være noe for deg, så ønsker gruppen seg flere natteravner slik at tilbudet i bydelen blir så godt som mulig. I tillegg oppfordrer de alle som kan ha tips om hvor ungdom oppholder seg til å ta kontakt.

For å komme i kontakt med Natteravnene Hoeggen og omegn kan du sende mail til følgende adresse:

natteravnhoeggen@gmail.com