Smittespredningen fortsetter

Annonse

Mandag. 11. januar ble det påvist 19 nye koronasmittede i Trondheim. Fire av de 19 er smittet i utlandet, 14 er smittet av kjente nærkontakter og i ett tilfelle er smittekilde ikke avklart. Det ble gjennomført i alt 1432 tester mandag.

Flere kommunale og fylkeskommunale enheter er berørte

Følgende kommunale og fylkeskommunale enheter er berørt:

 • Selsbakk ungdomsskole ett klassetrinn og lærere i karantene
 • Byåsen vgs en klasse i karantene
 • Byåsen barneskole, ett klassetrinn med lærere og SFO i karantene.
 • BFT Omsorgsenheten er berørt.

Ved Øya helsehus, covid-19 avdelingen, har en ansatt testet positivt. Fem ansatte er i karantene, men ingen pasienter er berørt. Smittesporing pågår, og så langt har samtlige ansatte testet negativt.

En person i 70-årene med påvist covid-19 døde mandag ved covid-19 avdelingen ved Øya helsehus. Personen hadde fra tidligere alvorlig underliggende sykdom.

De smittede har følgende aldersfordeling:

 • To barn under 10 år
 • Seks i 10-årene
 • Seks i 20-årene
 • En i 30-årene
 • En i 40-årene
 • To i 50-årene
 • En i 60-årene

Fire av de 19 er smittet i utlandet. 14 er smittet av kjente nærkontakter. I ett tilfelle er smittekilde ikke avklart.

Ti av tilfellene er menn, ni er kvinner.

Det ble gjennomført 1432 tester mandag.

Vaksinering

550 vaksinasjoner i Trondheim er til nå registrert i det nasjonale vaksineregisteret, SYSVAK. Oppdateringen i SYSVAK er noe forsinket, slik at det reelle antallet vaksinert personer er høyere.