13 nye smittede i Trondheim

Annonse

Torsdag 12. august ble det registrert 13 nye personer som har testet positivt for covid-19 i Trondheim. Av de 13 er det sju menn og seks kvinner. 

Fire er kjente nærkontakter, fem er smittet i utlandet, tre er smittet i annen kommune, mens en person er foreløpig uavklart. Alle har milde sykdomsforløp.

Aldersfordeling:
6 i 10-årene
3 i 20-årene
3 i 30-årene
1 i 40-årene

Det ble gjennomført 645 tester siste døgn.

Vaksine

Alle som skal ha dose 2 vil nå ha fått, eller vil straks få melding, om fremskutte timer. De som nå får dose 1, vil få time til dose 2 om 9 uker.

Vaksinerte siden siste status:

1674 doser er registrert satt i Trondheim siden siste rapport 12.august.  Det er registrert 424 førstedoser hvorav 310 i aldersgruppen 25-39. Flest andredoser av i alt 1250 doser er registrert i aldersgruppen 55-64 med 694 doser.

Henger fortsatt etter

Menn i aldersgruppen 25-39 henger fortsatt igjen hvor «bare» 76,5% har tatt første dose mot 80,1% for kvinnene. Det er 20 881 menn som er vaksinert, men ytterligere 3685 må ta dose 1 for å nå 90% i denne aldersgruppen.

For kvinner i aldersgruppen 18-24 år er nå 88,5% vaksinert med dose 1; dvs 9670 er vaksinerte med dose 1 og bare 167 flere må vaksineres for å nå 90%. Her er 81,7% av mennene vaksinerte med dose 1; dvs det gjenstår 988.

Det settes p t dose 2 i alle aldersgrupper, f eks var det 10 som fikk dose 2 i aldersgruppen 75-84 siste døgn. Dette medførte at vi nå har 99% dekningsgrad for begge doser for menn i denne aldersgruppen. Her henger kvinnene litt etter med dekningsgrader på 98,9% på dose 1 og 98,8% på dose 2.

 

Samlet status vaksinering (Kilde: Sysvak):

147 398 ( 71,0 % av befolkningen) har fått første dose og 66 413 (32,0%) andre dose. I alt satt 213 811 doser. 146 391 over 18 år har fått første dose (87,7%) og 66340 (39,7%) andre dose. I alt satt 212 731 doser i aldersgruppen 18+. Det er behov for å sette 3851 førstedoser for å nå 90% gjennomsnittlig dekning for alle over 18 år da det er en dekningsgrad på godt over 90% i mange aldersgrupper.