Bekjemper utenforskap med frivillighet

Annonse

Mobbing og mangel på trygge vennskap etterlater dype sår. Det kan ødelegge selvfølelsen din og troen på din egenverdi. Et nytt prosjekt i regi av Nardo og omegn Frivilligsentral som omhandler det å bekjempe utenforskap i barneskolen er nå igangsatt, og vi har tatt en prat med daglig leder ved sentralen.

Sølvi Dørum Kailasanathan har vært ansatt som daglig leder ved Nardo og omegn Frivilligsentral siden april 2020, og har så langt gjennomført mange prosjekter som har vært av betydning for bydelens befolkning. Nå skal utenforskap og mobbing i skoler og barnehager bekjempes ved hjelp av frivillige krefter.

– Hva dreier det nye prosjektet i regi av Frivilligsentralen seg om?

– Kort forklart handler det om å bekjempe utenforskap i barneskolen ved å sette inn frivillige som skal være der en hel skoledag.
De frivillige skal være en ekstra ressurs – et par ekstra øyne og hender som er der for å se at barna har det bra. Den frivillige kan oppdage blikket Ida får idet hun passerer Sarah og Klara på vei inn i klasserommet og gjøre dem oppmerksom på at slikt ikke er greit. Hen kan også se Per som står alene bak klatrestativet og få ham med på leken,
forteller Sølvi.

 

Hun forteller videre hvordan hun har jobbet frem konseptet;

–  Det startet med en ide som jeg har brent inne med i noen år. Det handler om å avdekke og handle, helst på et tidlig tidspunkt, før ting eskalerer og blir en del av miljøet. Ønsket var at dette også kunne prøves ut både i barnehage og barneskole for vi vet at mobbing og utenforskap skjer allerede der, men vi fant det best å vente med barnehager og starte med barneskolen. Vi må se nærmere på hva som gir den systematiske mobbingen gode groforhold. Det handler ikke bare om den enkelte som mobber, men om miljøet det foregår i. Flere voksne, synlighet, skjerpet blikk, god kommunikasjon mellom de voksne og god oppfølging er nøkkelordene her.
Mobbing og mangel på trygge vennskap etterlater dype sår. Det kan ødelegge selvfølelsen din og troen på din egenverdi. Det gjorde vondt å lese om 13 år gamle Odin som tok livet sitt på grunn av mange år med mobbing. Det skal ikke være slik.
I elevundersøkelsen 2019/2020 oppga 36% av de som ble mobbet at det ikke var noen voksne på skolen som visste noe. Mange barn prøver å skjule at de blir utsatt for krenkelser og mobbing fordi de føler en skam knyttet til det. Derfor er det viktig at de voksne følger godt med. Noen skoler sør i landet har prøvd friminuttvakt med stor suksess. Jeg utvider dette til en hel skoledag fordi elevundersøkelsene viser at mobbing ikke bare skjer i friminuttene. Det foregår også i de mange overgangssituasjonene barna har i løpet av en skoledag, slik som mellom undervisningstimene, under påkledning i garderoben, på vei inn eller ut til friminutt. Tittelen til konseptet, «jeg er her for deg», kom samtidig som ideen. Det sier litt om kjernen i dette, at de frivillige er der for barna. Barnet skal føle at den voksne er der for det.

Sølvi forteller at målsetningen er at de ønsker å skape en trygg skolehverdag for alle barn. Mange barn gruer seg for å dra til skolen fordi de ikke har noen å være sammen med. De tør kanskje ikke bli med i leken fordi de er redd for å bli avvist.

– Selv voksne kan av og til kjenne på usikkerheten når de skal tre inn i en allerede etablert gruppe. Andre barn opplever daglig utfrysning og krenkende atferd og bruker store deler av skoledagen på å gjøre seg usynlig i frykt av vonde opplevelser. Her er det viktig at de voksne er tilstede. Vi må se, lytte og gripe inn på en god måte. Vi må sørge for god kommunikasjon oss voksne imellom slik at hendelser blir registrert og fulgt opp. Målsetningen er altså å bidra til at alle barn føler trygghet, har noen å leke med og at mobbing og utfrysing blir avdekket og fulgt opp.

Frivillige og ansatte ved både Utleira og Steindal skole deltok sist uke på workshop for pilotprosjektet «Jeg er her for deg».

 

– Hvordan har idèen om konseptet blitt mottatt?

– Jeg tok først kontakt med mobbeombud, Hans Lieng, for å høre hva han tenkte om dette. Han støttet ideen og det motiverte meg til å sette ideen ut i livet. Jeg presenterte så konseptet for May-Iren i Stein saks papir, som jo er Trondheim Kommunes satsning på arbeid for gode barnefellesskap, og siden har disse to vært gode støttespillere. Deretter ble det opprettet et samarbeid med Steindal skole og Utleira skole. De var positive til å være med og det synes jeg er fantastisk. Så gjenstod rekruttering av gode frivillige. De frivillige som har svart på utlysningen er rause, varme mennesker med et hjerte for barn og har uttrykt at de synes dette er et viktig bidrag. På grunn av pandemien har vi ventet i nesten et år på å komme i gang. Så nå som vi endelig er i gang føles det utrolig godt. Jeg gleder meg til å se hvordan dette utvikler seg og om flere ønsker å ta i bruk konseptet. Jeg mener dette trengs i både barnehager og skoler. Mobbing har foregått i alle år og man må tørre å tenke litt nytt, sier en stolt daglig leder om mottakelsen.

 

– Dere har nå gjennomført en workshop, kan du si litt om dette?

– Vi hadde workshop forrige torsdag for de fantastiske frivillige som meldte seg på prosjektet. Mobbeombud og kommunen v/Stein Saks Papir bidro også med innlegg. Vi avsluttet workshop med virkelighetsnære caser og gode samtaler med rektor fra Utleira og avdelingsleder ved Steindal skole.
Jeg er så takknemlig for å ha fått mennesker som vil bruke av sin tid til dette viktige arbeidet. Jeg blir varm i hjertet når jeg tenker på den innsatsen de ønsker å gjøre. En av de frivillige hadde sin første dag allerede på mandag, og det sier litt om engasjementet og dedikasjonen. I tillegg til jevnlig kontakt med den enkelte frivillige, skal jeg ha månedlige samlinger for de frivillige. Hans Lieng har takket ja til å bidra med sin kunnskap og kompetanse her. Det er viktig at de frivillige føler seg ivaretatt og at de får faglig påfyll underveis.

 

Nå ut til flere

Sølvi forteller oss at det er viktig å nå ut med budskapet om prosjektet for å få flere til å engasjere seg som frivillige, og derfor blir alle kanaler og ressurser tilgjengelige benyttet i denne forbindelsen.

– På søndag filmet vi det som skal bli kampanjevideoen til «Jeg er her for deg». Det hjelper godt når man har en samboer som er regissør og familie som stiller opp som skuespillere. Vi håper at vi med denne kan nå ut til flere frivillige som vil være med. Du skal helst være med en hel skoledag, men et par timer går også – alt hjelper. På sikt håper jeg at flere skoler benytter seg av dette konseptet, avslutter hun.

 

Se video her!