Kraftig nedgang i registrerte tilfeller

Annonse

Mandag ble det registrert færre smittede i Trondheim. Totalt ble det registrert 14 smittede, seks menn og åtte kvinner. Av disse er ni personer under 20 år. I overkant av 73 prosent av alle over 18 år har nå fått sin andre vaksinedose.

Smittede fordelt på alder

I aldersgruppen 0 til 10 år: 2
I aldersgruppen 10 til 20 år: 7
20-årene: 1
50-årene: 1
80-årene: 2
90-årene: 1

Testing

Det ble gjennomført 1099 PCR-tester ved kommunens teststasjoner.

Ordningen med utdeling av spyttester for selvtest fortsetter. På Leangen er ordningen som før. Bodene i Munkegata er nå tatt bort og utlevering og innlevering i Midtbyen er flyttet til Leütenhaven.

Samlet status vaksinering

Hele befolkningen: 155 765 ( 75,0 % ) har fått første dose og 122 203 (58,9%) andre dose.  I alt satt  277 968 doser.

Befolkningen over 18 år: 151 966 har fått første dose (92,1%) og 121 339 (73,6%) andre dose.

Prosentvis dekning i ulike aldersgrupper (første og andredoser):

85+:    93,8 % og 92,4%
75-84: 99,2% og 99,5%
65-74: 96,2% og 94,9%
55-64: 95,8% og 93,1%
45-54: 92,6% og 85,9%
40-44: 89,4% og 76,9%
25-39: 84,6% og 43,7%
18-24: 92,0% og 70,0%
16-17: 76,9% og 13,1%
12-15: 4,5% og 0,4%

(Kilde: Sysvak)