Åpnet feiringen med salutt

Annonse

Årets russefeiring er herved i gang, og på det indre området av Festningen er det rigget for arrangement for de rød-, blå- og svartkledde.

Det er Fastlane som står bak arrangementet i samarbeid med både kommunen og politiet for å legge til rette for en trygg og innholdsrik russefeiring til en rimeligere pris enn det tidligere arrangører har fått til, og dette med et svært mye bedre innhold for pengene. Det vil bli totalt elleve tilstelninger, blant annet med ulike artister og annet innhold.

Med et smell

Lørdag kveld åpnet arenaen på Festningen for russen, og klokken 19 ble dette markert med salutt fra en av kanonene ved det historiske byggverket. Nå er det bare å håpe at været bidrar til at rammene rundt årets russefeiring blir optimale.

Utsatt for kritikk

Det har vært debatt i media hva angår prisene på årets russefeiring i Trondheim. Dette har tidvis blitt speilet noe ensidig uten å belyse hvilke premisser som ligger bak for arrangøren som har påtatt seg oppgaven etter forespørsel fra kommunen. Overskriftene har i stor grad fremstått som «click-bait».

Tidligere denne uken kom et tilsvar i form av et innlegg i Adresseavisen skrevet av SLT koordinator i Trondheim Kommune, Even Ytterhus.

Utklipp fra Adresseavisen, utdrag fra innlegg skrevet av Even Ytterhus i Trondheim Kommune.

Russen kom den gang til Trondheim Kommune og politiet med ønske om bistand og hjelp til å skape en organisert russefeiring som inkluderte alle som ønsket å delta. I 2019 ble derfor selskapet Fastlane kontaktet. Dette selskapet har erfaring som arrangør av blant annet fadderuken for studentene, og de var villige til å bistå med å lage en trygg og forutsigbar russefeiring.

Ingen annen arrangør var villige til å påta seg et slikt oppdrag da potensialet for inntjening blir ansett som marginalt.  Så kom pandemien, og alt ble avlyst i 2020 og 2021. Atter igjen var russen henvist til egne uorganiserte samlinger der de fikk grunneiers tillatelse til å slå opp sine telt. Dermed var man tilbake til utgangspunktet som ingen ønsket.

– For 2022 har ønsket fra hovedrussestyret vært å få hjelp for å bidra til en trygg, forutsigbar og inkluderende russefeiring. Målet fra Trondheim Kommunes side har vært å bidra til å holde kostnadene nede slik at vi kunne få en hyggelig russefeiring for alle, skriver Ytterhus i sitt innlegg.

Bedre innhold

Der tidligere arrangør avholdte fire arrangement med en artist og resten ordinær nattklubb til en pris på ca. 4000,- kroner for en billett, har Fastlane nå sydd sammen et program med elleve tilstelninger og knyttet til seg flere artister. Politiet går inn med gratis vakthold ved alle arrangementer, og Trondheim Kommune har gitt bidrag til vakthold for å holde kostnadene nede. Det har også vært mulig å søke om fribillett for de som ikke har mulighet til å betale de ca. 3000,- kronene billetten koster i dag. På forhåndssalget ble billettene solgt enda rimeligere.

Even Ytterhus skriver videre i sitt innlegg at det alltid vil være motstand fra noen mot å engasjere kommersielle aktører, men dette handler om å innhente kompetanse som verken fylkeskommunen eller kommunen sitter med samme kunnskap om – og de understreker også at de ikke har noe ønske om å komme inn på arrangementssiden da dette ikke er deres oppgave.

– Vi kan imidlertid på oppfordring fra russen bidra til å skape en trygg, forutsigbar og hyggelig ramme rundt russearrangement. Det er derfor trist å oppleve at media vinkler dette som noe negativt. Alt kan selvsagt bli bedre, og de erfaringer som vi får i 2022 vil bli tatt til etterretning for kommende år, heter det i innlegget fra Ytterhus.

Angrep og hærverk

Konsekvensen av motstanden mot en organisert russefeiring har medført både fysiske angrep og hærverk mot arrangør, og dette er ikke akseptabelt avslutter han før han ønsker russen til lykke med fullført skolegang.