Over tjue personer i Trondheim knyttet til det muterte viruset

Annonse

Så langt er 24 personer i Trondheim knyttet til utbruddet med den muterte UK-virusvarianten. Ca. 45 personer er i karantene som følge av dette utbruddet og det kan fortsatt forventes at noen flere av disse tester positivt. Ingen skoler, barnehager , sykehjem eller andre kommunale enheter er knyttet til dette utbruddet.

Tre nye smittede fredag

Det skal dreie seg om en kvinne og to menn. En av disse personene er i 30-årene, de to andre i 20-årene.

To er kjente nærkontakter, og en har ukjent smittevei. Sykdomsforløpene er milde. Fredag ble det gjennomført totalt 416 tester.

Kommunale enheter som er berørte er Heimdal BOA hvor både ansatte og brukere er i karantene. Byåsen vgs 1 klasse med tilhørende lærere er også i karantene.

Lørdag ble det registrert en ny smittet

Den smittede er et barn under 10 år, og vedkommende har kjent smittekilde og mildt forløp. Lørdag ble det gjennomført 328 tester.

Berørte enheter:

Singsaker 2. trinn + ansatte og SFO er satt i karantene.

Søndag ble det registrert tre nye positive

Det er to menn og en kvinne, hvorav en person er i 20-årene og to er i 40-årene. Alle har kjent nærkontakt og mildt sykdomsforløp.

Det ble gjennomført 330 tester søndag.

Mutert virus

Så langt er 24 personer i Trondheim knyttet til utbruddet med den muterte UK-virusvarianten. Ca. 45 personer er i karantene som følge av dette utbruddet og det kan fortsatt forventes at noen flere av disse tester positivt. Ingen skoler, barnehager , sykehjem eller andre kommunale enheter er knyttet til dette utbruddet.

Vi har også noe smitte utenom dette utbruddet, blant annet knyttet til Heimdal vgs, Singsaker skole og BOA, uten at det er mistenkt eller funnet sammenheng med utbruddet med mutert virus. Alle positive prøver vil bli testet også for UK-virusvarianten så langt det er kapasitet ved St. Olavs hospital.

Teststasjonen på Leangen er fortsatt stengt da kapasiteten på Leutenhaven er tilstrekkelig. Åpning av Leangen vurderes fortløpende.

 

 

Vaksine

Så langt er 4787 personer vaksinert med første dose i Trondheim, 1419 personer har mottatt dose nummer to.

Alle beboere på helse- og velferdssentrene får sin andre dose i løpet av denne uka.

Over 1200 i aldersgruppen over 85 år har fått sin første dose så langt på vaksinestasjonen på Statens Hus. I tillegg er ca. 400 i aldersgruppen vaksinert via hjemmetjenesten.

Trondheim kommune har i dag sendt beskjed til personer på 83 og 84 om å melde seg opp for time til vaksinering. Det dreier seg om ca. 900 personer i denne aldersgruppen.