Om hekser og kjetteri

Annonse

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. En etterspurt forefragsholder i den forbindelse er historiker Terje Bratberg.

Mange kjenner til Bratberg som er både historiker og forfatter. Bratberg ble cand. philol. i historie ved UiO i 1990. Han har gjort seg bemerket som by-historiker og -kommentator i Trondheim. Som leksikonforfatter har han utgitt Trondheim by-leksikon og vært fagansvarlig for artikler i Store norske leksikon. Han har også utgitt en rekke artikler og arbeider om historiske temaer, blant annet innen gårds- og slektshistorie. Bratberg var tidligere formann i Fortidsminneforeningen i Trøndelag.

I begynnelsen av oktober er Bratberg tilbake ved kulturkafèen på Risvollan for å gi oss et innblikk i en lite belyst del av vår lokalhistorie, som han leverer på sin spennende og engasjerende måte.

I sin tid var få skjebner verre enn å anklages for å være heks. Hvordan behandlet vi “kjettere” i Trøndelag? På utallige oppfordringer kommer nå Terje Bratberg tilbake til Kulturkaféen den første tirsdagen i oktober.