Fem nye smittede

Annonse

Det dreier seg om to menn og tre kvinner. En har ukjent smittekilde, resten er kjente nærkontakter. Alle har foreløpig milde sykdomsforløp.

Aldersfordeling:

1 i 20-årene
3 i 30-årene
1 i 40-årene

Vaksine
Det ble satt 1437 førstedoser 15.juni. De fleste til personer i aldersgruppen 55- 64 (1064 personer). De ble også satt 606 andredoser i alt. Og fortsatt vaksineres enda flere enkeltpersoner av de aller eldste.

Etter anbefaling fra FHI vil intervallene mellom 1. og 2. dose igjen bli økt i Trondheim fra 9 til 12 uker så snart dette er praktisk mulig.

Det er nå sendt beskjed til personer født i 1968 som kan bestille time for vaksinering. De som er eldre, og som ikke har satt seg opp for time, kan også gjøre det.

Status vaksineringer

68 314 (40,9 % av personer over 18 år og 32,9 % av befolkningen) har fått første dose og 46 385 (27,8% og 22,3 % av bef.) andre dose. I alt satt 114 699 doser.
85+: Første dose 93,2 % ( 3331) og 90,6 % (3237) andre dose.
75-84: Første dose 98,1 % (9566) og 97,1 % (9462) andre dose.
65-74: Første dose 95,0 % (16711) og 91,5 % (16094) andre dose.
55-64: Første dose 75,2 % (16501) og 29,9 % (6573) andre dose.
45-54: Første dose 27,4 % (7244) og 14,3 % (3787) andre dose.
40-44: Første dose 21,7 % (2874) og 10,5 % (1396) andre dose.
25-39: Første dose 17,4 % (8960) og 8,6 % (4433) andre dose.
18-24: Første dose 13,5 % (3084) og 6,1 % (1397) andre dose.
16-17: Første dose 43 og 13 andre dose (personer med spesiell risiko)

Resterende vaksinasjonsbehov for å nå 90 % dekningsgrad for personer over 18 år:

55-64: Gjenstående dose 1: 3259
45-54: Gjenstående dose 1: 16575
40-44: Gjenstående dose 1: 9065
18-24: Gjenstående dose 1: 17519
25-39: Gjenstående dose 1: 37334.