Nesten tredve nye tilfeller

Annonse

Søndag ble det registrert 28 nye personer i Trondheim som har testet positivt for covid-19. Blant de smittede er det 18 menn og 10 kvinner. Tre har ukjent smittekilde, resten er smittet av kjente nærkontakter.

Det ble foretatt 701 tester.

Aldersfordeling:

20 i 20-årene
4 i 30-årene
4 i 40-årene

 

 

Vaksine
I ukene 20 og 21 er det primært andredoser som er satt og vil bli satt.
993 fikk dose 2 og bare 39 første dose den 21.5.

Samlet status vaksinering – ukeslutt

Totalt vaksinerte: 52 815 (31,6% av personer over 18 år) har fått første dose og 27 022 (16,2%) andre dose.
85+: Første dose 92,5 % ( 3304 personer) og 89,2 % (3188) andre dose.
75-84: Første dose 97,2 % (9478) og 91,9 % (8962) andre dose.
65-74: Første dose 93,8% (16512) og 34,9 % (6148) andre dose.
55-64: Første dose 35,2 % (7738) og 8,9 % (1953) andre dose.
45-54: Første dose 22,1 % (5858) og 8,1 % (2135) andre dose.
18-44: Første dose 11,3 % (9925) og 5,3 % (4636) andre dose

Leveranser i de neste to ukene:
Fra uke 22 får Trondheim en betydelig økning i vaksinedoser med i alt 12 990 doser hvorav 5952 førstedoser. Det betyr at det ligger an til at risikogruppene 5-7 kan sluttføres, og det kan startes opp med de eldste i alderskohorten 55-64 år.

Gjenstående dosebehov for å nå 90 % dekning i alle aldersgrupper over 18 år:
Førstedoser: 98 895
Andredoser; 123 382

 

Både 2. og 3. trinn samt SFO og korpset ved Utleira Skole er berørte av smitteoppblomstringen.

Berørte kommunale og fylkeskommunale enheter

Utleira skole 2 og 3 trinn + SFO+ Korps
Motbakken barnehage. + Kulturskolen (Blussuvoll skole)
Charlottenlund VGS, 2ST2 og G1
NTNU
Byåsen VG1 TIP
Åsveien skole, 7+4+1 trinn.
Brannhaugen barnehage
Persaunet HVS
St.Olav
Nedre Elvehagen barnehage