Høyeste antall på en dag siden januar

Annonse

Fredag 21. mai ble det registrert 31 nye smittetilfeller i Trondheim. Dette er det høyeste antallet smittede på en dag siden januar.

Smittetallene øker i Trondheim og fredag ble det registrert 31 nye smittetilfeller. Dette er det høyeste antallet smittede på én dag siden januar. Det er snakk om 14 kvinner og 17 menn.

Fire av disse positive prøvene kom inn så sent fredag at det ikke er rukket å spore smittekilde. Av de 27 andre er det fire med ukjent smittekilde. De andre er smittet av kjente nærkontakter.

Aldersfordeling:
10-årene: Tre personer
20-årene: 20 personer
30-årene: Fire personer
40-årene: To personer
50-årene: To personer
Det ble utført 1669 tester i går. I tillegg ble det gjennomført 900 spyttester og 117 dropin-tester.

Åtte av tilfellene med kjente nærkontakter er relatert til utbrudd ved Fire Fine, to til det såkalte Bar og Bingo-utbruddet og to til smitteutbruddet i et kirkemiljø. Resterende er nærkontakter til små klynger, tre har forbindelse til Trondheim voksenopplæringssenter, Trovo.

Personer tilknyttet Trovo får i dag beskjed på eget språk via SMS fra Smittevernkontoret om å være oppmerksomme på symptomer og ta en test.

Berørte enheter (så langt avklart) er Trovo, NTNU og Lukas videregående skole.

 

Svært mange nærkontakter

Smittesporerne har registrert at enkelte har svært mange nærkontakter som gjør at smitten kan spres raskt og at mange blir satt i karantene.

Karantenepålegg sendes ut med sms, da det ikke lenger er kapasitet til å ringe hver enkelt nærkontakt som settes i karantene.