Høyeste antall smittede på et døgn

Annonse

Torsdag 26. august nådde Trondheim det høyeste antallet smittede på ett døgn siden pandemien startet. 113 personer testet positivt.

Torsdag 26. august ble det registrert 113 personer som har avlagt positiv PCR-test i Trondheim. Dette er det høyeste antall smittede på ett døgn i Trondheim siden pandemien startet.

I tillegg er det meldt inn ca. 100 positive hurtigtester som nå skal følges opp med PCR-test.

Det pågår et betydelig smitteutbrudd i byens studentmiljø. En liten andel av de smittede er barn og ungdom i skolealder, samt nærkontakter og husstandsmedlemmer til disse.

Aldersfordeling og fordeling av kjønn
10 – 19 år: 11 kvinner, 9 menn
20 – 29 år; 46 kvinner og 42 menn
30 – 39 år: 1 kvinne og 2 menn
40 – 49 år: 2 kvinner og ingen menn

Sum: 60 kvinner og 53 menn.

Det ble gjennomført 1165 tester på de kommunale teststasjonene siste døgn.

Vaksine

Vaksinestaus 27. august:

Totalt antall satte doser. 240.132
1. dose : 150.322
2. dose: 89. 810