Grønn innsats og engasjert frivillighet

Annonse

(Foto: Sølvi Dørum Kailasanathan)

Et samarbeid mellom frivilligsentralen, biblioteket og en skoleklasse fra Sunnland sørger for at trivselen øker rundt senteret på Risvollan. Idèen kom etter at enkelte pensjonister i området ønsket en forskjønning av de ellers noe grå omgivelsene rundt høyblokka. Nå er prosjektet synlig for de som måtte ta turen forbi.

En forskjønning

Vi spurte daglig leder ved Nardo og omegn Frivilligsentral, Sølvi Dørum Kailasanathan hvordan dette prosjektet kom igang.

 – Idèen kom etter en samtale med daglig leder, Lars, på Risvollan bibliotek. Han nevnte at engasjerte pensjonister ønsket en forskjønning av området. Jeg tenkte at dette måtte vi da kunne få til og spurte Yvonne, lærer på Innsats for andre på 9. trinn på Sunnland, om de var interessert i å bidra. Det betød egentlig alt for å klare å gå fra idé til gjennomførelse av prosjektet, forteller hun.

Elevene har bidratt to dager. De samlet melkekartonger som de tok med opp til biblioteket og sådde frø i. Denne uken kom de for å legge plantene (som de sådde tidligere) i blomsterkassene, grave hull og legge ned tuja’er og vanne. Hun forteller at de har jobbet godt alle sammen.

 – Vi skulle brukt dem til så mye mer, som for eksempel trivselsvakter i friminuttene på barneskolen, men på grunn av korona kunne vi ikke det i år. Vi ser frem til bedre tider hvor vi kan samarbeide med elever fra Innsats for andre fra Hoeggen og Sunnland, om ulike tiltak.

 

(Foto: Sølvi Dørum Kailasanathan)

 

Alltid et behov

Det har vært et svært spesielt år som har gjort det vanskelig å gjennomføre alle aktivitetene som frivilligsentralen egentlig hadde planer om, men med god tilrettelegging er det fortsatt mye som er mulig å igangsette. Lederen ved frivilligsentralen oppfordrer folk til å melde seg som frivillig, og det er mange ulike oppgaver man kan bidra med.

 – Vi trenger absolutt flere frivillige, både til mobbeprosjektet vårt (være frivillig i barneskolen og sørge for en trygg hverdag for elevene. Et utrolig viktig bidrag) språkkafeen vår og til vårt nye planlagte prosjekt «Kaffekoppen». Vi trenger også flere frivillige som kan ta på seg praktiske oppdrag for folk i nærområdet. Det har vært et tungt og ensomt år for mange, så det er også et stort behov for frivillige som kan være trivselsvenner på Risvollan HVS, Tempe HVS og Nidarvoll, samt for mennesker som bor hjemme og trenger noen å gå tur med eller ta en kopp kaffe med, avslutter Sølvi.

 

(Foto: Sølvi Dørum Kailasanathan)

 

(Foto: Sølvi Dørum Kailasanathan)

 

(Foto: Sølvi Dørum Kailasanathan)