Bydelssenter skifter eiere

Annonse

Nardo Centeret ble åpnet i 1985 og eid av familiene Eliassen, Fuglstad og Borgen de første 15 årene, men har vært i familien Eliassens eie de siste 20 årene.

Som bydelssenter har Nardo Centeret fungert som et treffpunkt med de aller mest nødvendige tjenester tilgjengelige i mange år. Siden starten i 1985 har familien Eliassen vært på eiersiden, og nå selger Kaare og Jorid Eliassens etterkommere senteret og eiendommen til en stor og veletablert aktør.

Eierskifte

Etter 35 års virksomhet skal Nardo Centeret nå få nye eiere. Bydelssenteret som åpnet dørene for første gang i oktober 1985 har utviklet seg i takt med bydelen, og både er og har vært en stabil aktør med gode servicetilbud til beboerne i området. Et trygt og naturlig møtested for mange.

Nå skal eiendommen og senteret skifte eiere, og daglig leder hos REMA Etablering Midt-Norge, Øystein Fjørtoft uttaler følgende til Nardo-Posten;

– Vi er veldig stolt og ærbødig over å ha kommet i posisjon for en mulig overtakelse av et så veldrevet, ikonisk og ærverdig lokalsenter.

Planlagt overtakelse er i løpet av første halvår 2021.

Lang historie

I en årrekke var Nardokrysset «sentrum» av bydelen med Sagasenteret som var eid av familien Fuglstad, Eva Borgen med kiosken i 1. etasje og og andre etasje som besto av både garn og annet «nips» og på den andre siden av Utleirveien lå K. Eliassen som var dagligvare og fiskeutsalg. Disse tre butikkene dekket store deler av behovet for bydelens beboere. Da planleggingen av prosjektet med utvidelse av Omkjøringsveien startet var det i utgangspunktet lagt til rette for at det skulle bygges bensinstasjon på tomten som Nardo Centeret i dag befinner seg på. Denne tilretteleggingen ble omregulert, og de tre aktørene på Nardokrysset fikk kjøpe arealet for å i samarbeid kunne bygge og etablere et nytt bydelssenter på Nardosletta. Siden åpningen i oktober 1985 har senteret utvidet arealene flere ganger og det har vært noe utskiftning av aktører, men det er noen av bedriftene du finner på senteret som har vært med siden starten.

 

Bilde av K. Eliassen fra Nardokrysset. Her var det dagligvare og fiskeutsalg i 1. etasje, og frisørsalong i andre etasje.

 

Etterfølgerne

Senteret har i de siste 20 årene vært eid av de fire barna til Kaare og Jorid Eliassen som nå selger senteret og eiendommen til REMA Etablering Midt-Norge.  Etter det Nardo-Posten kjenner til vil senteret i stor grad drives på samme måte som det fremstår i dag også de kommende årene. Så gjenstår det å se hva fremtiden bringer med tanke på videreutvikling av bydelssenteret som har hatt stor betydning for nærmiljøet i mange år.

 

Kaare Eliassen var en av de tre kjøpmennene med tilhold på Nardokrysset som etablerte Nardo Centeret.

 

 

 

Les også denne – «Et samlngssted i bydelen runder 35 år»