Påkjørsel på Omkjøringsvegen

Annonse

Det var i sørgående retning på E6 Tungasletta påkjørselen fant sted.

Torsdag ettermiddag oppsto det kø i sørgående retning av E6 på Tungasletta da et sammenstøt mellom to biler hadde funnet sted. Ulykken fant sted rundt klokken 15:15, og det tok noe tid før nødetater og bergingsbil var på plass. Det skal ikke være noen personskade i forbindelse med sammenstøtet.

Påkjørsel bakfra

Det var to biler involvert i hendelsen, og det dreier seg om en påkjørsel bakfra. Dette førte til full stans i det høyre feltet i sørgående retning av Omkjøringsveien, noe som forplantet seg videre tilbake mot IKEA. Trafikkflyten i det venstre feltet gikk greit, men sakte. Klokken 15:49 meldte Politiet i Trøndelag på Twitter at bergingsbil var på plass ved ulykkesstedet for å bistå med fjerning av kjøretøyene.