Fartskontroll ved barne og ungdomsskole

Annonse

I Steindalsvegen ved både Hoeggen og Steindal Skole ble det onsdag avholdt fartskontroll.

Det ble tidlig onsdag ettermiddag foretatt fartskontroll i Steindalsvegen ved både Hoeggen og Steindal Skole. Fartsgrensen på stedet er 40 km/t, den høyeste målte hastighet ved dagens kontroll var 59 km/t.

Forenklede forelegg

Ifølge operasjonsleder hos Politiet, Arnt Harald Aaslund ble det ilagt totalt ni forenklede forelegg ved kontrollen på den godt trafikerte strekningen forbi barne og ungdomsskolen. Høyeste målte hastighet var 59 km/t i 40-sonen.

 

 

Mange barns skolevei

Bussholdeplassene og fotgjengerovergangen ved Hoeggen og Steindal Skole er et knutepunkt hvor flere barns skolevei møtes. Her kommer mange barn gående fra både Vestlia, Othilienborg og Nardosletta. Med høy frekvens på avgangene i kollektivtilbudet, varelevering, servicebiler og generell persontrafikk er dette et sårbart punkt. Vi kjenner til at dette er et gjentakende tema også hos skolenes FAU og blant foreldre. Det at Politiet avholder fartskontroller på denne strekningen kan late til å ha en preventiv effekt som bidrar til å skape en tryggere skolevei for alle det gjelder.

 

Mange barn stoppet opp for å slå av en prat med Politiet på veien hjem fra skolen.