Videreføring av historie

Annonse

På vegne av historielaget var Harry Sollie og Jan Tore Maaø på plass ved Nardo Centeret for utdeling av årboka for 2020.

Tradisjonen tro er Nardo og Bratsberg Historielag på plass ved Nardo Centeret i starten av desember med utdeling av lagets årbok til sine medlemmer. Årboka som har tittelen «Njardarholl» gies i år ut for femtende gang, selv om historielaget har eksistert i tjuefem år.

En bit av historien

Nå i 2020 er det 80 år siden Tysklands okkupasjon av Norge under 2. verdenskrig. Det er også 75 år siden Norge igjen ble et fritt land. Dette markeres av Nardo og Bratsberg Historielag ved at de presenterer en del historikk fra krigsårene. I deres nye årbok kan man lese om familien Mahler på Tempe. Denne historien synliggjør betydningen av lokalhistorisk engasjement, og hvor viktig det er at vi dokumenterer hendelser.

I årboka har også Harald Storflor skrevet om Kroppan bru over Nidelva, og Nye Nidelven menighet presenteres av Bernt Olav Utgaard. Dette er bare noe av det man kan lese om i årets utgave av historielagets årbok.

 

 

Om gjeddefiske i Jonsvatnet

I et utdrag fra «Boka om Trøa og min oppvekst der» av Gunnar Engelsåstrø kan man lese om noe som var en populær aktivitet, nemlig gjeddefiske i Jonsvatnet. Ved utløpet av «Lykkjabekken» mellom Trøa og Lykkja, gytet de digre gjeddene. I forbindelse med gytingen var de lett å komme innpå, og de kunne skytes. Denne historien med flere kan man lese om man vil, det er åpent for alle å melde seg inn i historielaget.

 

 

Nardo og Bratsberg Historielag er å finne på Nardo Centeret denne uken.