Nye rekordhøye smittetall og utfordrende sporing

Annonse

Søndag 27. desember ble det satt ny smitterekord i Trondheim. 64 personer fikk påvist korona. 833 tester ble gjennomført, og over 1500 er satt opp til test de nærmeste dagene. Kommunen ser alvorlig på at to bekreftet smittede personer nekter å oppgi hvem de har vært i kontakt med.

Uavklart smittesporing øker i antall

De smittede er:

41 smittede er menn, 23 kvinner.

11 personer i 10-årene, 17 i 20-årene, 14 i 30-årene, 10 i 40-årene, 4 i 50-årene, 6 i 60-årene og 1 i 70-årene,

54 av de smittede har kjent nærkontakt.

For 10 av dem er smittekilden foreløpig uavklart.

To (yngre voksne) angir moderate symptomer. De andre har milde symptomer.

Kommunen ser alvorlig på at to personer nekter å oppgi hvem de har vært i kontakt med.

Trondheim kommune ønsker å understreke at alle må følge de instruksjonene som gis av smittevernkontoret.

En gjenganger blant de smittede er at de har deltatt i selskapelighet før jul, enten i privat sammenheng eller ute. Trondheim kommune ønsker å presisere at folk som er husstandsmedlem til kjent nærkontakt i karantene må være nøye med å holde avstand.  Hvis den som er i karantene utvikler symptomer, skal vedkommende gå i isolasjon, og resten av husstanden gå i karantene.