Mer enn femti nye smittetilfeller påvist

Annonse

(Foto: Trondheim Kommune)

Siden torsdag er det påvist 57 nye tilfeller av koronasmitte i Trondheim Kommune. Lørdag ble det registrert 30 nye smittetilfeller i Trondheim. Dette er det høyeste antall smittede på en dag i kommunen siden pandemien startet.

18 nye smittede fredag

Fredag 11. desember ble det registrert 18 nye smittede. Det ble gjennomført 1270 tester.

De smittede er:

 1. Person i 20-årene. Nærkontakt til kjent smittet.
 2. Person i 50-årene. Smittekilde foreløpig ukjent. Smittesporing pågår.
 3. Person i 30-årene. Nærkontakt til kjent smittet.
 4. Barn under 10 år. Nærkontakt til kjent smittet.
 5. Person i 40-årene. Nærkontakt til kjent smittet.
 6. Person i 50-årene. Nærkontakt til kjent smittet.
 7. Barn under 10 år. Nærkontakt til kjent smittet.
 8. Person i 50-årene. Nærkontakt til kjent smittet.
 9. Person i 50-årene. Nærkontakt til kjent smittet.
 10. Person i 20-årene. Nærkontakt til kjent smittet.
 11. Person i 20-årene. Nærkontakt til kjent smittet.
 12. Person i 20-årene. Nærkontakt til kjent smittet.
 13. Barn under 10 år. Nærkontakt til kjent smittet.
 14. Person i 20-årene. Smittekilde foreløpig ukjent. Smittesporing pågår.
 15. Person i 20-årene. Smittekilde foreløpig ukjent. Smittesporing pågår.
 16. Person i 20-årene. Nærkontakt til kjent smittet.
 17. Person i 20-årene. Smittekilde foreløpig ukjent. Smittesporing pågår.
 18. Person i 20-årene. Smittekilde foreløpig ukjent. Smittesporing pågår.

Trovo har flere ansatte og elever som er smittet. Flere i karantene. All undervisning foregår digitalt.

Bispehaugen barneskole er berørt. Lærere og elever på førstetrinn satt i karantene.

Eberg skole er berørt. 56 elever på fjerdetrinn og åtte ansatte er satt i karantene.

Heimdal vgs er fortsatt berørt. Flere elever og ansatte i karantene.

Aastahagen barnehage er berørt. Berørte barn og ansatte i karantene.

30 nye smittede i Trondheim lørdag

Lørdag 12. desember ble det registrert 30 nye smittetilfeller i Trondheim. Dette er det høyeste antall smittede i kommunen siden pandemien startet. Det ble lørdag gjennomført 1361 tester.

De smittede er:

 1. Person i 40-årene. Smittekilde foreløpig ukjent.
 2. Person i 60-årene. Smittekilde foreløpig ukjent.
 3. Person i 20-årene. Kjent nærkontakt.
 4. Person i 20-årene. Kjent nærkontakt.
 5. Person i 20-årene. Kjent nærkontakt.
 6. Person i 50-årene. Smittekilde foreløpig ukjent.
 7. Person i 40-årene. Kjent nærkontakt.
 8. Person i 20-årene. Kjent nærkontakt.
 9. Person i 20-årene. Kjent nærkontakt.
 10. Person i 30-årene. Kjent nærkontakt.
 11. Person i 50-årene. Kjent smittekilde.
 12. Barn under 10 år. Kjent nærkontakt.
 13. Person i 30-årene. Kjent nærkontakt.
 14. Person i 40-årene. Kjent nærkontakt.
 15. Person i 40-årene. Kjent nærkontakt.
 16. Person i 30-årene. Smittekilde foreløpig ukjent.
 17. Person i 20-årene. Kjent nærkontakt.
 18. Person i 50-årene. Kjent nærkontakt.
 19. Person i 20-årene. Smittekilde foreløpig ukjent.
 20. Barn i tenårene. Kjent nærkontakt.
 21. Person i 20-årene. Smittekilde foreløpig ukjent.
 22. Person i 70-årene. Kjent nærkontakt.
 23. Barn under 10 år. Kjente nærkontakter.
 24. Person i 20-årene. Smittekilde foreløpig ukjent. Smittesporing pågår.
 25. Person i 30-årene. Kjent nærkontakt.
 26. Person i 50-årene. Kjent nærkontakt.
 27. Person i 40-årene. Kjent nærkontakt.
 28. Person i 30-årene Kjente nærkontakter.
 29. Person i 40-årene. Kjent nærkontakt.
 30. Person i 30-årene. Smittekilde foreløpig ukjent. Smittesporing pågår.

Alle har milde sykdomsforløp.

Sju personer er knyttet til det pågående utbruddet i det eritreiske miljøet, det betyr ikke at alle er eritreere, men kan kobles til utbruddet.

To av de smittede er knyttet til utbruddet rundt juleforestillingen i Olavshallen.

Tre av de smittede er sporet til smittekilder i andre kommuner.

Viktig melding til taxikunder

Kunder som har reist med Christiania Taxi søndag 6. desember mellom klokka 17.00 – 02.00 og tirsdag 8. desember mellom klokka 20.00 til 02.00 bes sette seg selv i karantene og ta kontakt med koronatelefonen (90 50 90 52) for ytterligere råd og veiledning.

Ni nye smittede søndag

Søndag 13. desember ble det registrert ni nye smittede med covid-19 i Trondheim. Det ble gjennomført 593 tester.

De smittede er:

 1. Person i 20-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert.

 2. Person i 40-årene. Nærkontakt til kjent smittet.

 3. Person i 50-årene. Nærkontakt til kjent smittet.

 4. Person i 20-årene. Nærkontakt til kjent smittet.

 5. Person i  20-årene. Nærkontakt til kjent smittet.

 6. Person i 40-årene. Smittekilde ikke endelig avklart.

 7. Person i 50-årene. Nærkontakt til kjent smittet.

 8. Person i 20-årene. Nærkontakt til kjent smittet.

 9. Barn under 10 år. Nærkontakt til kjent smittet.

Alle har milde sykdomsforløp.

Følgende skoler er berørt av utbruddet i helga: Lukas vg skole, Heimdal vg skole, Tiller vgs, Bispehaugen skole, Eberg skole, Steinerskolen Ila, Rosenborg skole.

Følgende barnehager er berørt: Torvsletta og Ustmyra barnehage, Romemyra barnehage, Aastahagen barnehage.

I tillegg er en del andre elever og ansatte ved skoler og barnehage i midlertidig karantene i påvente av testsvar.

Eneste skole som har fått direkte beskjed om at alle elever skal teste seg er Trondheim voksenopplæringssenter (Trovo). Andre elever i grunnskolen og videregående skole trenger ikke teste seg på generelt grunnlag, men alle må være obs på egne symptomer og ha lav terskel for å teste seg ved mistanke om sykdom.

Elever som skal i karantene og som skal teste seg fordi de er nærkontakter, får personlig beskjed fra smittevernkontoret.

Andre kommunale enheter som er berørt:

Valentinlyst hjemmetjeneste. 29 brukere og 20 ansatte er satt i karantene.

Enhet for rustjenester. Tre brukere og 22 ansatte er satt i karantene.