Disse koronareglene gjelder i Trondheim

Annonse

(Foto: Øyvind Blomstereng/Trondheim Kommune)

I denne artikkelen vil du finne oversikt over hvilke regler og tiltak som gjelder i byen vår for å bekjempe koronapandemien. I Trondheim kommune ble det onsdag 16. desember innført et midlertidig påbud om bruk av munnbind i offentlige rom. I de fleste tilfeller gjelder dette innendørs der mange personer ferdes. Men også på steder utendørs, som for eksempel på julemarkedet i Trondheim sentrum.

Alle nasjonale regler gjelder

Trondheim kommune følger alle nasjonale retningslinjer og tiltak. Lokalt er det innført påbud om bruk av munnbind i offentlige rom. Du kan lese mer om dette lokale påbudet lenger ned i denne saken. Du kan lese mer om nasjonale tiltak på Folkehelseinstituttets hjemmesider, på helsenorge.no og på regjeringens hjemmesider.

Trondheim kommune har også en samleside for koronainformasjon.

Begrens antall sosiale kontakter

Det er viktig å begrense antall sosiale kontakter for å unngå spredning av covid-19. Nasjonale helseråd sier at du ikke bør ha flere enn 10 sosiale kontakter i løpet av en uke.

En-meters avstand til andre er fortsatt viktig, og to-meter til personer i risikogruppene.

God håndhygiene, spriting og vasking av hender er fortsatt helt avgjørende bidrag for å redusere smittespredning.

Påbud om munnbind

I Trondheim kommune ble det onsdag 16. desember innført et midlertidig påbud om bruk av munnbind i offentlige rom. I de fleste tilfeller gjelder dette innendørs der mange personer ferdes. Men også på steder utendørs, som for eksempel på julemarkedet i Trondheim sentrum. Det er også et påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikk og i drosjer.

Trenger du test?

Ved symptomer på korona skal du teste deg. Ta kontakt på koronatelefonen (90 50 90 52) for å få svar på spørsmål og veiledning om du trenger en slik test og råd om hvordan du ellers skal forholde deg i påvente av svar.

Informasjon om koronatest og elektronisk skjema for bestilling av test.

Spesielle regler for jula?

Det er ikke innført spesielle regler for julefeiringen. Her gjelder de samme rådene om å begrense nærkontakter og holde avstand. Det er egne rutiner for besøk på sykehjemmet, eller om du vil invitere noen som bor på sykehjem hjem til deg i jula.

Innreiseregler

Kommer du til Trondheim fra utlandet gjelder de samme reglene som ellers i landet. Det er innført nasjonale restriksjoner på innreise til Norge for utlendinger som ellers ville hatt lovlig adgang. Spesielle regler for innreisekarantene gjelder.

Reise fra andre kommuner til Trondheim

Det er ikke innført restriksjoner for reiser inn til Trondheim. De nasjonale rådene slår fast at du ikke bør gjennomføre reiser som ikke er strengt nødvendige.