14 nye smittede gjennom helga

Annonse

Fra fredag 4. til søndag 6. desember fikk 14 nye personer i Trondheim påvist covid-19. Enhet for botiltak og treffsted for psykisk helse er blant de berørte. Flere ansatte er satt i karantene.

Fredag 4. desember ble det registrert en ny smittet.

Det ble foretatt 692 tester.

 1. Person i 50-årene. Smittet av kjent nærkontakt.

Mildt sykdomsforløp.

Lørdag 5. desember ble det registrert 10 nye smittede.

Det ble foretatt 292 tester.

 1. Person i 50-årene. Smittet av kjent nærkontakt.
 2. Person i tenårene. Smittet av kjent nærkontakt.
 3. Person i 30-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert.
 4. Person i 50-årene. Smittet av kjent nærkontakt.
 5. Barn under 10 år. Smittet av kjent nærkontakt.
 6. Person i 40-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert.
 7. Person i 40-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert.
 8. Person i 40-årene. Smittet av kjent nærkontakt.
 9. Person i 20-årene. Smittet av kjent nærkontakt.
 10. Person i 40-årene. Smittet av kjent nærkontakt.

Alle har milde sykdomsforløp.

Søndag 6. desember ble det registrert tre nye smittede.

Det ble foretatt 297 tester.

 1. Person i 60-årene. Smittet av kjent nærkontakt.
 2. Person i 30-årene. Smittekilde ikke foreløpig identifisert.
 3. Person i 30-årene. Smittet av kjent nærkontakt.

Alle har milde sykdomsforløp.

Avdeling Selsbakkhøgda under Hallset barnehage er berørt. Her er barn og ansatte satt i karantene etter at en ansatt har testet positivt.

6. trinn ved Singsaker skole er berørt. Lærere og elever er satt i karantene.

Trondheim voksenopplæringssenter (Trovo) er berørt. Elever og ansatte er satt i karantene.

Enhet for botiltak og treffsted for psykisk helse er berørt. Flere ansatte er satt i karantene.

Tempe omsorgsbolig er berørt. Ansatte og brukere i karantene.