Beslaglagte førerkort og en rekke bøter

Annonse

 

Utrykningspolitiet gjennomførte onsdag laserkontroll i 60-sonen på E6 inn mot Siemenskrysset. Ved de siste kontrollene de har gjennomført på samme strekning den senere tiden har det vært nedslående høye hastigheter, og onsdagens resultat tyder på at dette ikke har endret seg.

Beslag av førerkort

Politiet i Trøndelag meldte onsdag klokken 19:23 at Utrykningspolitiet hadde gjennomført laserkontroll i 60-sonen på E6 inn mot Siemenskrysset. Der ble det utdelt 16 forenklede forelegg for hastighet, og to førerkort ble tatt i beslag for hastighet.

Høyeste målte hastighet var 89 km/t.

Generell oppfatning

Resultatene av de kontroller som er gjennomført på samme strekning tyder på at veldig mange holder for høy hastighet på stedet. I kommentarfeltet under politiets melding på  Twitter  nevnes også strekningen etter fotoboksene på Omkjøringsveien som et sted det holdes altfor høye hastigheter i begge kjøreretninger, etter man har passert disse fotoboksene.