Ungdommer bortvist av politiet

Annonse

Det var ved det gamle nedlagte fabrikkbygget i Utleirveien 140 at ungdommene ble bortvist mandag kveld.

Mandag kveld oppsøkte politiet det gamle nedlagte fabrikkbygget i Utleirveien 140 etter meldinger om at ungdommer hadde samlet seg og begikk skadeverk på bygningsmassen. Naboer hadde også meldt inn klager om ansamling og råning med mopeder på stedet. I følge politiets logg var det andre gang i løpet av kort tid denne kvelden at de måtte rykke ut til stedet.

Søkte med hund

Politiet påtraff ungdommer på stedet, men fortalte at disse ikke hadde gjort skadeverk. Ungdommene selv hadde uttalt at det var mørkt, stort og skummelt, så de hadde ikke våget å gjøre noe. Patruljen som kom til stedet informerte ungdommene at de hverken har lov eller anledning til å oppholde seg på eiendommen selv om porten står ulåst da det er privat eiendom. I følge politiets logg er det andre gang i løpet av kort tid denne kvelden at de rykker ut til stedet. Det ble gjennomført søk med hund i området rundt fabrikkbygningen og på jordene i nærheten.

 

 

Bryter seg inn

Det var klokken 23:15 mandag kveld at Politiet i Trøndelag meldte om hendelsen på Twitter der de skrev at det nedlagte fabrikkbygget tiltrekker seg ungdom som begår skadeverk og bryter seg inn i bygget. De skrev også at det klages fra naboer om ansamlinger og råning med mopeder på stedet.

Politiet fraråder ungdom å oppsøke stedet da det er mange fallgruver i forhold til å skade seg på knuste ting. Det er mørkt og mange skarpe kanter som står opp her og der. Om de ikke skulle skade seg så kan det også få andre konsekvenser ved utført skadeverk som anmeldelse.

– Det er også viktig å påpeke at det ikke er tillatt å oppholde seg på annen manns eiendom uten samtykke, så dette er ikke noe sted å være, uttalte politiets patrulje på stedet.

 

Det var ved det gamle fabrikkbygget som blant annet har huset Trønder-IS at politiet påtraff ungdommer mandag kveld.

 

Mye knust glass og brutte dører er det man finner ved det gamle fabrikkbygget.