Trafikkulykke ved Nardo Centeret søndag

Annonse

(Foto: nardoposten.no)

Søndag formiddag var det et trafikkuhell i Utleirvegen ved Nardo Centeret. To biler, og til sammen sju personer var involverte.

Det var like etter klokken elleve på søndag formiddag at meldingen om ulykken kom. De første meldingene tydet på at tre kjøretøy var involvert, noe som etterhvert visste seg å ikke stemme. Til sammen sju personer var fordelt på to biler, fem i den ene og to i den andre. Disse ble undersøkt av helsepersonell på stedet, og det ble ikke avdekket alvorlige skader.

(Foto: nardoposten.no)

Utsatt møtepunkt

Det er ikke første gang det skjer trafikkuhell på dette stedet, som for mange oppleves som et utfordrende punkt i trafikkbildet på Nardo. Med mange kjøreretninger som krysser hverandre, kryssende fotgjengertrafikk og begrenset oppmerking er det mange «nesten»-ulykker på daglig basis her. Dette bekrefter også en av taxi-sjåførene som befant seg på holdeplassen like etter søndagens trafikkulykke. Han synes det er bemerkelsesverdig at dette ikke er utbedret etter så mange uhell gjennom årenes løp.

(Foto: nardoposten.no)

 

(Foto: nardoposten.no)

 

(Foto: nardoposten.no)