Trondheims største dataparty i Utleirahallen

Annonse

I 2019 ble TrøndeLAN arrangert for femte gang.

TrøndeLAN er Trondheims største dataparty og arrangeres helgen i slutten av høstferien i Utleirahallen. Dette er et helt rusfritt arrangement og en sosial arena der spillinteressert ungdom i målgruppen 16 til 25 år kan samles og sosialisere rundt en felles interesse en hel helg, enten med venner eller nye bekjentskaper.

Digital kultur

TrøndeLAN er en sosial arena der spillinteressert ungdom kan samles og sosialisere rundt en felles interesse en hel helg, enten med venner eller nye bekjentskaper. Gjennom tilrettelegging av denne møteplassen, samarbeid med eksempelvis e-sportlinjer og e-sportorganisasjoner, og premierte turneringer i en rekke spill, bidrar TrøndeLAN til å fremme både e-sport og digital kultur generelt. Denne fremmingen av digital kultur finner vi også igjen i regjeringens dataspillstrategi «Spillerom» for 2020-2022. Siden det arrangeres i slutten av høstferien, kan det også fungere som et alternativt ferietilbud for mange av deltakerne, spesielt de som ikke pleier å dra på andre ferier i høstferien.

 

 

Et rusfritt arrangement

TrøndeLAN er Trondheims største dataparty og arrangeres helgen i slutten av høstferien i Utleirahallen. Arrangementet er helt rusfritt og er et tilbud for spillinteressert ungdom. Det er Casual Gamings hovedarrangement og sammen med sin hovedsamarbeidspartner Bitfix Gaming arrangeres det på det sjette året i 2020. I 2019 hadde arrangementet 224 deltagere og en premiepott tilsvarende 32 200 kroner. Målgruppen er ungdom mellom 16 og 25 år, slik det også kommer frem av medlemsstatistikken til Casual Gaming, men det er åpent for både yngre og eldre deltakere. Ettersom arrangementet har hatt rundt 200 deltagere helt siden 2015 da det ble først arrangert, forventes det 200 deltagere også i år. I tillegg til frifond fra Hyperion og inntekter fra deltakere, er TrøndeLAN helt avhengig av prosjektstøtte. Eventuelt overskudd i prosjektstøtte vil også komme deltagere til gode ved at de kan redusere inngangsprisen, utvide kiosktilbudet, øke premiepottene og kjøper mer utstyr som både øker kvaliteten på arrangementet og som deltagere kan bruke.

Frivillig innsats

All arrangeringen gjøres av et frivillig crew bestående av crewmedlemmer direkte fra Casual Gaming, Bitfix Gaming og crewmedlemmer som tas opp midlertidig i forbindelse med gjennomføringen av selve arrangementet. Å være crew på datatreff er en unik opplevelse og erfaring for de fleste for å jobbe med ting de liker, enten det er å designe og drifte nettverk, å arrangere turneringer, å drive med mediaproduksjon, eller de mange andre tingene crew driver med både før og under arrangementet. Det er tidsbudsjettert for at crew sammenlagt bruker over 800 timer på arrangementet, derav 184 timer med forarbeid, 284 timer med rigging og 336 timer med vakter.

 

 

Godt tilrettelagt

TrøndeLAN har i år 200 billetter. Strøm og raskt nettverk er lagt opp for alle sitteplassene, samt trådløsnett for resten av hallen. De stiller med kiosk med både kald og varm mat som er åpen mesteparten av tiden, samt et soveområde slik deltagerene får nok søvn i løpet av helgen. Det arrangeres konkurranser i en rekke spill, typisk Counter-Strike, League of Legends, Rocket League, Super Smash Bros., Fortnite, Minecraft og ofte flere, med en samlet premiepott på rundt 28 000 kroner. Finalene i de konkurransene som tillater det spilles på scenen og streames både til lerret på scenen og til internett. Blant alternative aktiviteter har de mange brettspill og noen konsoller som lånes ut i det ene lokalet. Man finner også i år Bitfix Gaming sin Chill Out Zone i samme lokalet, der de stiller med en avslappet zone med eget spill-utstyr som deltakere kan benytte seg av.

Ideel organisasjon

Casual Gaming er en ideell student- og ungdomsorganisasjon som har til formål å skape en felles sosial arena for spillinteresserte studenter og ungdom i Trondheimsområdet. De arrangerer Trondheims største dataparty – TrøndeLAN – hver høst. For studenter ved NTNU arrangerer de StudLAN hvert semester og spillkvelder med jevne mellomrom. Alle deres offentlige arrangementer er rusfrie. Organisasjonen drives på frivillig basis av NTNU-studenter og andre ungdommer i Trondheimsområdet, og er medlemsforening i Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser. All sponsorstøtte og evt. overskudd fra arrangementer går tilbake til å forbedre fremtidige arrangementer. I 2019 hadde Casual Gaming 248 betalende medlemmer, derav 215 under 26 år.