Effektiv testing på løpende bånd

Annonse

Med frykt for økende antall smittetilfeller har Trondheim Kommune lagt godt til rette ved å øke kapasiteten på testing. Ved Leuthenhaven har det vært teststasjon siden pandemien oppsto, og ved Leangen er det etablert en «drive-thru» hvor en eller flere i samme bil kan testes på en sikker og effektiv måte.

Unntakstilstand

Siden 12. mars har Norge vært i en slags unntakstilstand hvor mange endringer har skjedd på kort tid. Mange bedrifter ble brått stengt og veldig mange har vært gjennom en permitteringsperiode, noe som fortsatt gjelder for enkelte. Samfunnet har vært og er gjennom en omstilling grunnet denne pandemien vi nå opplever. For mange oppleves denne situasjonen skremmende, mens andre har et mer avslappet forhold til det hele.

Ekstremt smittsomt

Det har vist seg at vi står ovenfor et virus som er ekstremt smittsomt, og et utbrudd i et lokalmiljø kan få store ringvirkninger. Arbeidsplasser har gått tapt grunnet både det at bedrifter har måttet nedbemanne eller melde oppbud, enkelte har blitt alvorlig syke og så langt er det meldt om 265 dødsfall i Norge. Ifølge Folkehelseinstituttet er det 12 393 meldte tilfeller med påvist smitte blant de godt og vel 900 000 personene som er testet siden februar.

I Trøndelag alene er det meldt 648 tilfeller av påvist smitte.

 

Effektiv testing

Trondheim Kommune har lagt til rette for at det skal være enkelt og effektivt å la seg teste for COVID-19. Mange har opplevd å stå i lange telefonkøer gjennom sommeren for å komme i kontakt med kommunens helsetjeneste via Koronatelefonen, men kapasiteten er økt og dette skal i disse dager være enklere enn tidligere. Det er også opprettet et godt system for å kunne bestille time til testing på kommunens hjemmesider. Her tilbys testing enkeltvis på egne etablerte teststasjoner på Leuthenhaven og Leangen. Ved Leangen er denne stasjonen etablert som en «drive-thru» hvor flere i samme bil kan testes samtidig. Mer informasjon om dette finner du nederst i saken.

 

Teststasjonen på Leangen er en drive-thru hvor man bestiller time på kommunens hjemmesider i forkant.

Belønnes som helter

Barn som testes for COVID-19 mottar et eget diplom for gjennomført test som kommunen har fått hjelp av kunstneren Ståle Gerhardsen til å utforme. Dette som en takk til de yngste for å bidra i «jakten» på viruset.

 

 

Om du ønsker å komme i kontakt med kommunens Koronatelefon eller å bestille time til test via eget skjema kan du benytte lenken under.

Klikk her for informasjon om bestilling av Koronatest