Fadderuke med etterspill

Annonse

Onsdag ble det registrert 68 nye smittede i Trondheim. I tillegg har kommunen fått inn melding om ca. 78 positive svar på hurtigtester som nå skal følges opp med PCR-tester. Den største andelen av de 68 positive er knyttet til studentmiljøet. Blant de positive er det også mange barn og ungdom i skolealder.

En liten andel i andre alders- og befolkningsgrupper har også testet positivt siste døgn. Mange av disse er nærkontakter og husstandsmedlemmer knyttet til smitteutbruddet i skolemiljøet.

På grunn av stort arbeidspress på smittesporing er ikke aldersfordelingen på de smittede endelig klar. Dette vil bli oppdatert i løpet av dagen.

Det ble gjennomført 843 tester på de kommunale teststasjonene siste døgn.

Dette er en foreløpig oversikt

Barnerhagealder 0 personer
Barneskolealder 6 personer
Ungdomsskolealder 1 person
Videregående skolealder 0 personer
Aldersgruppen 18-23 48 personer
Aldersgruppen 24-30 6 personer
Aldersgruppen 31+ 7 personer

Ettervirkninger

Tallenes tale tyder på at med det høye antallet påviste tilfeller i aldersgruppen 18 – 23 ser vi nå noe av ettervirkningene av studentenes fadderuke som gikk av stabelen sist uke. Dette utbruddet kan få konsekvenser i form av innskjerpede bestemmelser slik at man forsøker å begrense ytterligere spredning av viruset.

I forrige uke var det nachspiel som var tema, nå er fokuset på et helt annet etterspill.