Uten fysisk nærkontakt

Annonse

Med lange dager i en hverdag som er snudd på hodet for de fleste, så er fotballbanene et yndet sted å oppsøke for mange. For å støtte opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset har Norges Fotballforbund nå utviklet «Fotballens Koronavettregler» som gjelder for hele landet.

Overholde anbefalingene

For sportslig leder i Othilienborg IL, Kai Åge Årseth har det vært viktig å overholde de anbefalingene som har kommet fra helsemyndighetene. Så langt har det vært et totalforbud, men nå endres regelverket som åpner opp for at klubbene selv kan vurdere om det er ønskelig å åpne banene for både egeninitiert og organisert aktivitet. Dette vil kreve at folk respekterer de føringer som er lagt fra Norges Fotballforbund basert på helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset.  Nå har Norges Fotballforbund gitt spesifikke retningslinjer for fotballaktivitet der hensikten er å hindre smitte. Retningslinjene tar utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger, herunder fellesidrettslige anbefalinger fra Norges Idrettsforbund.

 

Sportslig leder i Othilienborg IL, Kai Åge Årseth.

Avventer åpning av banen

Årseth forteller at Othilienborg IL velger å holde sitt anlegg stengt for aktivitet inntil videre. «Ottisbanen» blir til vanlig ikke brøytet for snø, så før den har smeltet på naturlig vis er det heller ikke veldig egnet for ballspill. Han håper selvfølgelig at disse bestemmelsene blir respektert og påpeker at idrettslaget ikke er ansvarlig for uorganisert aktivitet som måtte forekomme. Representanter for klubben fører jevnlig tilsyn med banen for å kunne stoppe eventuell aktivitet. Idrettslaget jobber kontinuerlig for å se på hvilke løsninger man kan finne for å forberede oppstart av organisert aktivitet, noe som kan by på utfordringer når man skal legge til rette for at barn under 13 år skal kunne forholde seg til reglene som er gjeldende.

Egentrening på Tempe

Sent lørdag ettermiddag møtte vi 15 år gamle Ali som til daglig spiller fotball i Ranheim. Han drev egentrening på Tempebanen som har blitt hans nærmeste fotballbane etter å ha flyttet til bydelen. Han synes det er kjipt med de begrensningene som er satt, men han forstår det. Selv om han har flyttet til området er det Ranheim som han har spilt på i nesten ti år som er laget i hans hjerte. For 15-åringen som har ambisjoner innen fotballen er det viktig å vedlikeholde, så derfor er det også viktig for han å komme seg på treningsfeltet.

Til daglig spiller Ali (15) fotball på Ranheim, men lørdag trente han alene på Tempebanen.

 

Kun et felt foran et av målene på Tempebanen var fri for snø da Ali gjennomførte sin treningsøkt lørdag.

 

Inndelt bane

Ved Nardo Fotballklubbs anlegg i Nissekollen var den største av banene brøytet og fysisk inndelt i fire like store flater, noe som gjør det mulig å spille ball i mindre grupper i tråd med fotballforbundets «Koronavettregler». (reglene kan leses nederst i saken)

 

Kunstgresset i Nissekollen var inndelt i mindre flater for å legge til rette for aktivitet innenfor de gitte rammene.

 

Fotballens kronavettregler

Anbefalingene gjelder for all aktivitet på en fotballbane – både egeninitiert og klubborganisert

  • Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
  • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
  • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
  • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
  • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
  • Ikke ta på ballen med hendene
  • Unngå heading
  • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
  • Felles garderober skal ikke benyttes
  • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

 

Snødekt gressmatte

Ved Utleira IL sitt anlegg var gressmattene snødekte og lite egnet for ballspill lørdag, så her var det ingen aktivitet å spore i likhet med forholdene på Othilienborg.