Omfattende oppgradering av gatelysnettet

Annonse

Av Redaksjonen

Det jobbes med storstilt utbedring av gatelysnettet på Nardo i regi av Trondheim Bydrift. Et besparende tiltak som øker sikkerheten langs veiene i nærmiljøet.

Sparetiltak

I følge elektroingeniør Rune Andrè Ellingsen hos Trondheim Bydrift skiftes armaturene i gatelysene primært for å spare. De nye LED armaturene bruker betydelig mindre strøm og behovet for å skifte pærer hver 4-5 år reduserer også driftskostnadene betydelig. LED armaturene skal ha en forventet levetid på minst 100.000 timer. Det tilsvarer minst 25 år før de må skiftes igjen.
Det er også satt inn midler for å skifte enkelte av gatelysmastene. Noen av mastene er dessverre så skadet at de må skiftes.

Arbeidet som utføres med utskiftning av gatelysene er i regi av Trondheim Bydrift (Foto: Trondheim Bydrift)

Kritisk til tidspunkt

Noen stiller seg kritiske til tidspunktet for gjennomføring av dette da arbeidet ble startet uken før skolestart. Kunne dette vært utført på et tidligere tidspunkt i sommer slik at sperring av fortau ikke hadde vært nødvendig samtidig som skolestart?

– Arbeidet til vår entreprenør pågår kontinuerlig for at vi skal komme i gjennom et tett arbeidsprogram med feilretting og forbedring av gatelys-nettet. Selvsagt kunne dette vært gjort på andre tidspunkter og det er alltid uheldig at veier og fortau blir sperret. Dette er noen timers arbeid og det bør gjøres i tidsrommet mellom 0900 og 1500. Alt dette for at kommunen skal kunne gi publikum den beste opplevelsen når de ferdes ute. Vi kan bare beklage at fortauene blir sperret av i den tiden arbeidet pågår, uttaler Ellingsen.

Etterlengtet tiltak på et dårlig tidspunkt

Ingen spesielle tiltak

Vi spurte rektor ved Steindal Skole, Kristin By Vollset om de hadde fått god nok informasjon vedrørende utskiftningen rundt skolen.

– Vi mener at vi ikke har fått informasjon om den pågaående utskiftinga av gatebelysning.  Når det gjelder tidspunkt synes vi det er bedre at utskiftinga skjer nå enn senere på høsten. Enda er det lyst når elevene starter og avslutter skoledagen. Skolen har ikke gjort noen spesielle tiltak i forbindelse med sikkerheten i denne prosessen og har heller ikke fått noen tilbakemelding fra elever eller foresatte om at skoleveien har vært en utfordring. 

Det har vært gjennomført utbedringer på gatelysnettet langs fortauene mange steder rundt både Hoeggen og Steindal Skole.

Fremdriftsplan

Entreprenøren har følgende fremdriftsplan for arbeidet i Nardo-området.

Steindalsvegen p.t. – 13.09
Risvollvegen p.t. – 20.09
Edgar B. Schieldrops veg p.t. – 25.09
Othilienborgvegen p.t – 11.10
Balders veg 23.09 – 18.10
Tryms veg 23.09 – 25.10
Tistelveien 23.09 – 25.10
Blaklihøgda 11.10 – 08.11
Johan E. Brodahls veg 11.10 – 15.11

Noe arbeid kan stå igjen lengre enn det som er estimert av tidsforbruk, slik som asfaltering, kantsteinlegging etc.