Etterlengtet tiltak på et dårlig tidspunkt?

Annonse

Det jobbes langs fortauene mange steder rundt både Hoeggen og Steindal Skole, noe som skaper hindringer på manges skolevei.

Av Redaksjonen

Gatebelysningen rundt Hoeggen og Steindal Skole har i lang tid hatt mangler og i disse dager jobbes det med utskiftning. Kunne dette vært gjort før skolestart for å unngå hindringer på mange barn og unges skolevei?

Utfordrende tidspunkt

De siste ukene har dette arbeidet pågått med demontering av de gamle lyktestolpene og tilrettelegging for montering av nye sokler og stolper. Man kan spørre seg om uken før skolestart var det riktige tidspunktet for å påbegynne dette arbeidet eller om man fra Trondheim Bydrift sin side kunne ha valgt et bedre tidspunkt. For hver dag endres reguleringen av hvordan fotgjengere må bevege seg for å komme dit de skal. Dette kan by på utfordringer for barn helt ned i 6-årsalderen hva angår trafikksikkerheten.

Mørklagte kvelder

I og med at vi har kommet så sent på sommeren så har vi også fått mørkere kvelder. Om dette arbeidet hadde vært utført på et noe tidligere tidspunkt i sommer ville man også unngått at de godt trafikkerte trasèene både tidlig morgen og sent på kveld hadde vært så uoversiktlige.

I krysset Steindalsvegen/Risvollvegen er det kun lyset fra oppkjørselen ved Steindal Skole man kan skimte i bakgrunnen. Både fotgjengerovergangen her og 50 meter lengre opp i Risvollvegen er mørklagte. (bildet er tatt med blitz for å synliggjøre sted)

Kontroll denne uken

Mandag avholdte Politiet i samarbeid med Trygg Trafikk kontroller i både Utleirvegen og Steindalsvegen i forbindelse med «Aksjon skolevei». Her ble det utvist 4 reaksjoner fra Politiet, hvorav en var for mobilbruk og de tre andre for hastighet. Trygg Trafikk informerte blandt annet om sikring av barn i bil og delte ut brosjyrer.

Les mer her

Etterlengtet oppgradering

Med de gamle lyktestolpene som nå er tatt bort oppnådde man ikke en god nok effekt for å ivareta sikkerheten hverken for de som benytter fortau, gangfelt eller de kjørende. Dette vil nå når dette kommer på plass utgjøre en stor forskjell, så kan man samtidig håpe på at det er en kortvarig prosess å ferdigstille.