Det koster så lite å gjøre en forskjell

Annonse

Mange som har demens er friske og raske i kroppen. Selv om man har demens så har man
fortsatt mye å gi og kan tilføre masse til verden rundt seg.

Av Redaksjonen

Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du har lyst til sammen med en person som har demens. Det er dobbelt glede. Samtaler og samvær gir økt livskvalitet for
personen med demens. Frivilligsentralen kan hjelpe deg å hjelpe. Som aktivitetsvenn kan du
selv velge hvor og når du vil hjelpe.

Samarbeid mellom flere aktører

Sammen med Ressurssenter for demens og Nasjonalforeningen for folkehelsen har Nardo
og omegn frivilligsentral aktivitetsvennprosjektet. Frivilligsentralen jobber med å rekruttere
frivillig som ønsker å være aktivitetsvenner. Ressurssenteret står for den faglige
kompetansen, mens Nasjonalforeningen står for det strukturelle bak prosjektet.

Kurs

To ganger i året holdes det kurs for de som ønsker å være aktivitetsvenner. Det er viktig at
de som skal være frivillige har kjennskap til kommunikasjon og samhandling når det kommer
til demenssykdommen. Det går samværet enklere for begge parter. På kurset gås det
igjennom de mest vanlige demenssykdommene, ser på hvordan det er å ha demens og
hvordan kommunikasjonen kan tilpasses når man er sammen med noen som har
sykdommen. Kurset er gratis og man melder seg på via frivilligsentralen.

Man velger selv hva man ønsker å gjøre som aktivitetsvenn. Frivilligsentralen prøver å finne
noen som har samme interesser som deg.

Man kan være aktivitetsvenn på flere måter

Mange som har demens er så friske at de bor hjemme. De bor da gjerne sammen med en
ektefelle. Demenssykdommen har da ikke kommet så langt og de fungerer godt på
egenhånd. Det kan imidlertid være litt utfordrende å gå alene hvis orienteringssansen eller
korttidshukommelsen er redusert og man slite med å huske veien hjem. Da er det fint å ha
en aktivitetsvenn. Man kan også være aktivitetsvenn på et dagtilbud for de som bor hjemme,
men trenger en plass å komme til for å være med på aktiviteter. Da har sykdommen kommet
litt lenger, men samtidig så har man helsepersonell rundt seg som kan bistå. Hos de som bor
på sykehjem har sykdommen kommet langt og man er i siste fasen av livet. Her har man
alltid helsepersonell rundt seg. Det er svært givende å skape glede hos alle som har
demens. Den gode følelsen husker alle.

Ønsker du å bidra så ta kontakt med Nardo og omegn frivilligsentral. «Vi trenger alltid flere
aktivitetsvenner og hyggelige bekjentskaper får man aldri nok av» sier Trond Østvold, leder
av Nardo og omegn frivilligsentral. Du når frivilligsentralen på 48 18 82 14 og
post@nardo.frivilligsentral.no