ledighet

Nedgang i det totale sykefraværet

Sesongjusterte tall viser at det totale sykefraværet i 2. kvartal er 6,5 prosent. Det er en nedgang på 7,6 prosent fra forrige kvartal. Det totale sykefraværet omfatter det legemeldte og det egenmeldte sykefraværet. Det sesongjusterte legemeldte sykefraværet i 2. kvartal…