For sikkerhetens skyld

Annonse

(TBR)

Årets siste dag nærmer seg, og i den forbindelse er det nok mange som planlegger å markere dette med enten smell eller farvespill på himmelen. Brannvesenet har derfor publisert en påminnelse om hvor dette er tillatt og ikke i byen vår.

Det er mange hensyn å ta når man skal benytte seg av «eksplosiver». En ting er hvor man gjør det, en annen er hvordan man utfører det. Og sist men ikke minst, hvilken tilstand man er i når man tenner lunta. Ikke alle er like reflekterte over sikkerheten på en sånn kveld, men tallenes tale er klar.

Antall uønskede hendelser

I forbindelse med nyttårsfeiringen 2022/2023, ble det registrert 71 uønskede hendelser med fyrverkeri ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Uønskede hendelser er branner, branntilløp, øyeskader, andre personskader og nesten-uhell. De siste fem årene har det i snitt blitt rapportert 92 uønskede hendelser hvert år.

Personskader

Det ble rapportert 31 personskader i forbindelse med fyrverkeri nyttårsaften 2022/2023. Personskadene har ulik alvorlighetsgrad og er på fingre, ansikt, hørsel, øyne og andre kroppsdeler. De siste fem årene har det i snitt blitt rapportert 41 personskader hvert år.

(Foto: nardoposten)

Offentlig fyrverkeri

I Trondheim vil det også i år være oppskyting av fyrverkeri fra Kristiansten Festning. Familiefyrverkeriet er satt til klokken 19, og festfyrverkeriet som seg hør og bør ved midnatt. Dette vil det være mulig å skue fra store deler av byen så lenge værforholdene ikke kompliserer det hele.

Så da gjenstår det bare for oss i Nardo-Posten å oppfordre til fornuftig bruk av fyrverkeri, og ha en trygg og fin markering av overgangen til et nytt år!