– Alle smil er fine!

Annonse

Onsdag var Sunniva, Marianne, Julie og Tina som til daglig er tannpleiere ute for å forberede materiale til årets markering av Munnhelsedagen.

Hva gjør at så mange unge ønsker å bleke, rette og endre på tennene sine? Hvordan kan jakten på det perfekte smil gå utover den fysiske og psykiske helsen? Hvordan kan tannhelsetjenesten bidra til at flere unge får et godt forhold til sitt naturlige smil?

Forskning viser at stadig flere norske ungdommer sliter med dårlig psykisk helse, og at en del av dette kan knyttes opp til kroppspress og jakten på det «perfekte». Det er mange som føler seg misfornøyd med sin egen kropp og har et dårlig selvbilde, og en rapport fra Press forteller at hele 55% av barn og unge går med ønsker om å endre på eget utseende. Det har de siste årene være mange medieoppslag om ungdom/influensere som har fått utført omfattende tannbehandling for å få et feilfritt, hvitt «hollywood» smil. Det blir stadig vanligere å tette mellomrom, slipe ned, rette opp og bleke ellers sunne, friske tenner fordi man føler seg målt på utseende og ønsker å nå opp til et skjønnhetsideal. Har det gått så langt at det naturlige har blitt unormalt?

Her er tannpleierne i full gang med å produsere materiale til sin Instagram take-over av fylkeskommunens profil på søndag i forbindelse med Munnhelsedagen 2022.

Verdens munnhelsedag markeres 20. mars hvert år, og har som mål å sette fokus på viktigheten av god munnhelse og forankre betydningen av munnhelsen for den generelle fysiske helsen og velværet.

I 2021 tok Den Norske Tannlegeforening for alvor opp kampen mot det økende markedet for kosmetisk tannbehandling, og vedtok blant annet et eget policydokument som slår fast at kosmetisk behandling, uten medisinsk eller odontologisk indikasjon, ikke er forenlig med god, profesjonell praksis og bør derfor ikke tilbys av tannleger. Dokumentet påpeker også at tannleger ikke skal bidra til økt kroppspress i samfunnet, men være seg sitt ansvar bevisst og alltid sørge for at behandlingen som utføres er medisinsk/odontologisk begrunnet. Markeringen av årets Munnhelsedag er en forlengelse av dette arbeidet.

Sunniva, Marianne, Julie og Tina jobber til daglig som tannpleiere. Vi møtte de fire onsdag formiddag da de var ute for å skape innhold til take-over av Instagram-profilen til Trøndelag Fylkeskommune i forbindelse med markeringen av Munnhelsedagen 2022. Deres budskap var krystallklart;

– Alle smil er fine, uttrykte de alle fire.