Årets første test av «flyalarmene»

Annonse

(Foto: Odd Skarbomyr/DSB)

Sivilforsvaret har sireneanlegg for varsling av befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller demningsbrudd i vannmagasiner. Onsdag er det klart for test av de over tusen varslingsanleggene rundt om i vårt langstrakte land.

Rundt om i landet er det plassert om lag 1 250 varslingsanlegg, de fleste i byer og tettsteder. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen. I fredstid kan disse tyfonene benyttes til varsling av ulike farer av alvorlig grad, og i en krigssituasjon kan varslingsanleggene eksempelvis brukes ved fare for flyangrep.

Sivilforsvaret prøver installasjonene to ganger i året, vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni.

Viktig melding – søk informasjon

Blir gitt med tyfoner slik: Tre signalserier med ett minutts opphold mellom seriene. Tuting i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Dette betyr søk informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan en skal forholde seg gis gjennom ulike media , for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider, sosiale medier. Signalet vil kunne bli brukt både i fred og krig. Det er dette signalet som Sivilforsvaret øver hver vinter og sommer i fredstid.

Signaltesten gjennomføres Onsdag klokken 12!

Flyalarm

Hvis sirenene varsler med korte støt i cirka ett minutt betyr det «fare for angrep – søk dekning». Dette signalet kan brukes hvis det er fare for flyangrep eller ved øvelser i krigsberedsskap.

Faren er over

Når sirenene tuter sammenhengende i et halvt minutt betyr det at faren er over.