Endelig utbedring av veidekket

Annonse

(Foto: nardoposten.no)

Kvaliteten på veiene i Trondheim har i lang tid vært kritisk mange steder, og vår bydel er intet unntak. Enkelte veistrekninger har store krater i seg som både gir skade på kjøretøy og går utover sikkerheten til de på to hjul.

Natt til torsdag var entreprenør på plass i Risvollvegen for å utbedre nedre del ved Steindal skole og Solborg Borettslag. Dette er bare en av mange plasser i bydelen som sårt behøver utbedring.

(Foto: nardoposten.no)

Dette er et område hvor det har vært betydelige skader på dekket i kjørebanen. Enkelte steder er det tidligere forsøkt å skjære ut områder hvor det er lagt ny asfalt, men dette har vært til liten eller ingen nytte.

(Foto: nardoposten.no)

Risvollvegen er bare et av flere steder i bydelen hvor kvaliteten på dekket både i kjørebanen og på gang- og sykkelveger er svært dårlig. Ved bussholdeplassen Hoeggen skole er det også betydelige skader som behøver utbedring.

(Foto: nardoposten.no)

 

(Foto: nardoposten.no)

Med den gjennomførte utbedringen av Risvollvegen kan man nå bare håpe at også flere steder i bydelen vår får samme behandling i nær fremtid. Enkelte partier på utvalgte steder er i kritisk tilstand.

(Foto: nardoposten.no)

 

(Foto: nardoposten.no)