Den tiden av året

Annonse

(Foto: nardoposten.no)

Agurktid er et begrep som benyttes i forbindelse med avisenes magrere innhold om sommeren. Både journalistene og kildene deres tar ferie, og vikarene overtar sakene. Den starter litt senere i Sør-Europa, der fellesferien legges til august.

Agurknytt er en benevning av nyhetsoppslag om uviktige emner som typisk finner sted når det er agurktid, en tid der det er lite annet nyhetsstoff å rapportere om. Begrepet er gjerne knyttet til ferietiden på sommeren der det tradisjonelt sett skjer lite i politisk og økonomisk sammenheng.

Begrepet agurktid er kjent fra flere europeiske språk. Det er kjent fra 1700-tallet på tysk som Sauregurkenzeit, og på engelsk som cucumber time.

Den opprinnelige bruken på engelsk, kjent fra ei forbryterspråkordliste, var knyttet til skredderyrket, kanskje til tiden da skredderne hadde lite å gjøre. Den tyske bruken er blitt forklart med at det var på denne tiden agurker var modne og ble syltet og lagt på glass eller spist i store mengder.

(Foto: nardoposten.no)

Agurk, også kalt slangeagurk er en spiselig grønnsak (botanisk sett en frukt, i forbindelse med matlaging ansett som en grønnsak) som vokser på planten Cucumis sativus. Agurker er normalt grønne, omkring 30 cm lange og 4 cm i diameter. Agurkplanten, som tilhører gresskarfamilien, har gule blomster og store, håndlappede blader.

Agurk er en gammel kulturplante, og ble dyrket i India for hele 3000 år siden. Agurken kom til Norge i 1660. Agurk dyrkes i dag ofte i vannkultur, med røttene i en næringsoppløsning i flytende form.

 

Kilde: wikipedia