Viktig budskap – godt formidlet

Annonse

Liv Berit Træthaug og Ingrid Haug Olsen ved Ressursenter for Demens holdte et meget interessant og hjelpsomt foredrag foran et lydhørt publikum.

Et lydhørt og interessert publikum, litt i overkant av 30 i tallet hadde møtt frem ved Nardo Centeret onsdag kveld for å lytte til faglig kompetanse som omhandler demens. Vet du hva du kan gjøre for å bidra til et mer demensvennlig samfunn?

Av Redaksjonen

Klokken 18 onsdag kveld ønsket Arbeiderpartiets Sissel Trønsdal velkommen til dette foredraget for bydelens beboere som omhandlet demens og tiltak for å kunne bidra til å gjøre samfunnet et mer vennlig sted for de som er rammet av denne sykdommen. Hun understreket det faktum at Nardo Centeret er det første kjøpesenteret i Trondheim som gjør et slikt tiltak og ga ros for dette. Det hadde møtt opp i overkant av 30 personer som ønsket å vite mer om temaet for kvelden. Med et oppriktig ønske om å gjøre en forskjell ga Vernepleier Ingrid Haug Olsen og Sykepleier Liv Berit Træthaug de fremmøtte et godt innblikk i hvordan en slik sykdom kan utarte seg. Begge de nevnte er ansatt ved Ressursenter for Demens i Trondheim Kommune og har bred kompetanse innen sykdommen.

Ekte eksempler

Med forklarende lysbilder formidlet de på sitt naturlige og lettfattelige vis eksempler som det var lett å kunne relatere til i hverdagen og det ble i tillegg fremvist noen korte filmer på storskjerm som var ekte eksempler fra det virkelige liv som beskriver hvor snudd på hodet livet egentlig kan bli når man blir rammet av en slik sykdom. Dette gjorde inntrykk på mange i salen.

Samarbeid og tiltak

Har du lyst til å bidra til å skape glede i hverdagen til en person med demens så har Nardo og Omegn Frivilligsentral, sammen med blant annet Ressurssenter for demens, et prosjekt som heter Aktivitetsvenn. Å være aktivitetsvenn handler om å gjøre det man har lyst til sammen med en person med demens. Man kan være aktivitetsvenn ved å besøke noen hjemme eller på et Helse og Velferdssenter. Det skaper dobbelt glede. På møtet ble filmen «Ett minutts snillhet» vist. Den viser hvordan det å være aktivitetsvenn kan gi glede for både en person med demens og en aktivitetsvenn.  Ønsker du å vite mer om hvordan du kan bidra så ta kontakt med Nardo og Omegn Frivilligsentral.

Sykepleier Liv Berit Træthaug ved Ressurssenter for Demens i Trondheim Kommune

Vernepleier Ingrid Haug Olsen ved Ressurssenter for Demens i Trondheim Kommune

Varme og myke verdier

Et budskap for kvelden kan vel sies å være forståelsen for de varme og myke verdiene. Det å bry seg koster faktisk ingenting. Det å gi anerkjennelse koster ingenting. Og mest av alt, det å vise respekt koster ingenting men gir ofte den beste avkastningen.

Demens er noe som angår alle, og de aller fleste av oss vil mest sannsynlig rammes av det enten personlig, som pårørende eller gjennom annen relasjon og omgang med samfunnet forøvrig. Viktigheten av at et menneske kan ha lengst mulig tid i eget hjem før man eventuelt må flytte til en institusjon handler først og fremst om verdighet for enkeltindivider, men det er også et samfunnsøkonomisk spørsmål.

Helt frivillig

Avslutningsvis ved kveldens arrangement ble ordet gitt til Trond Østvold, leder ved Nardo og Omegn Frivilligsentral. Han takket foredragsholderne og understreket at for Nardo Centeret og Nardo som bydel er dette bare startskuddet på prosessen med å skape en enda mer demensvennlig bydel. Han oppfordrer de som måtte ha ønske om å bidra på frivillig basis til å kontakte kontoret hans som har inngang ved solsenteret på NC.

Etter foredraget var slutt ble det tid til å spørre fagpersonene som var tilstede om det man måtte ønske å vite mer om. Det ble også delt ut mange brosjyrer om de ulike typene demens og i tillegg om Nasjonalforeningen for folkehelsen som er en frivillig humanitær organisasjon som har som formål å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Innsatsen er i hovedsak finansiert med innsamlede midler og gaver. Organisasjonen er også interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Demens er noe som angår alle. Kunnskap gir oss forståelse og til den som er rammet gir det trygghet.

Liv Berit Træthaug og Trond Østvold med avsluttende ord for kvelden.