Økende behov for å være tilstede

Annonse

Noen av de mest engasjerte for å få på plass en ny Natteravn-gruppe legger til rette for oppstart natt til 1. mai.

Gjennom de siste par årene har det vært en endring i deler av ungdomskulturen. Pandemien har satt sitt preg, og det har vært opptil flere uheldige hendelser med ungdommer involvert. Nå engasjerer flere foreldre seg for å trygge omgivelsene for den oppvoksende generasjon.

På oppfordring fra både kommune og politi dannes det nå Natteravngruppe i regi av FAU ved Hoeggen skole. Natteravning handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kveld- og nattestid, ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg. Når voksne er til stede der ungdommer ferdes virker det forebyggende og dempende på uønskede hendelser.

Med de siste par års hendelser i bydelen har behovet for å være tilstede for barn og unge blitt større, og kanskje viktigere enn noen gang. I stadig yngre alder flørtes det med rus, tyveri og hærverk, med tydeligere tilstedeværelse kan sannsynligvis dette ha en forebyggende effekt på utviklingen.

Natteravning er tuftet på en stor frivillig innsats fra voksne som er villige til å gi litt av sin tid for å gjøre en sosial innsats i sitt lokalmiljø, i sin by. Som natteravn får man anledning til å bli kjent med andre foreldre. Der får man et innblikk i barn og unges verden utenfor hjemmets trygge vegger og kunnskap om hva ungdommen er opptatt av.

Sett i lys av store ansamlinger med ungdom på merkedager som natt til 1. mai, men også ved andre anledninger ved steder som Nedre Leirfoss, Tømmerholtdammen og andre steder er det ingen grunn til å tro at dette er et fenomen som vil forsvinne av seg selv, men som med etableringen av en aktiv Natteravngruppe kan trygges med økt tilstedeværelse ved slike hendelser.

Det har også vært tendenser til at yngre barn ikke har følt seg komfortable med å leke i sin egen skolegård på ettermiddager og helger grunnet større barn og ungdommers adferd. Det har blant annet også vært tilfeller av vindusknusing og forsøk på brannstiftelse i søppelbøtte ved Steindal skole.

 

Beveger seg raskt

Med dagens billettsystem på kollektivtrafikken er det ikke nødvendig å fremvise billett når man reiser. Dette har bidratt til at det er lettere for ungdommene å bevege seg raskt over et større område enn tidligere, og med sosiale medier har de også et større nettverk enn noensinne. Dette gjør at det er vanskeligere enn noen gang å holde oversikt over hvilken bydel hver enkelt kommer fra eller beveger seg til, på godt og vondt.

Linn Wigum (f.v.), Hege L. Halvorsen, Ann Christin Korsnes og Gunnhild Pøsinger har dannet en styringsgruppe underlagt FAU for å bidra til at Natteravnene blir å finne i våre gater.

Nå etableres Natteravnene Hoeggen og omegn med et knippe ivrige foreldre i spissen, men for at dette skal bli et godt tiltak er de avhengige av at mange flere engasjerer seg. Og om mange melder seg blir det ikke mange vandringer på hver i løpet av et år.

Natteravngruppen vil driftes i regi av FAU ved Hoeggen skole, men alle kan melde seg for å bidra til å skape trygghet i byen og lokalmiljøet. Det handler også om at man sammen kan være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet i vårt lokalsamfunn.

Om du ønsker å komme i kontakt med Natteravnene Hoeggen og omegn kan du sende de en mail på følgende adresse;

natteravnhoeggen@gmail.com

Klikk her for å besøke Natteravnene Hoeggen på Facebook!