Vil kartlegge hvor mye jodtabletter foreldre har hjemme

Annonse

 

Trondheim kommune ønsker å kartlegge hvor mye jodtabletter som finnes i private hjem med barn. Nå bes foreldre svare på en spørreundersøkelse.

– Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å vite hvor stort behovet for å dele ut jodtabletter  utenfor åpningstid i skoler og barnehager blir i tilfelle en atomhendelse, sier kommuneoverlege Betty Pettersen.

Som del av nasjonale planer for atomuhell fikk Trondheim kommune i slutten av februar et større beredskapslager med jodtabletter. Tablettene ble distribuert til skoler og barnehager, primært for utdeling til barn og unge i vanlig åpningstid for barnehager og skoler.

Kommunene er nå anmodet om å lage et system for utdeling også utenom åpningstiden, på kveld, helg og i ferier. Trondheim kommune arbeider med å etablere dette og ønsker å få oversikt over hvor mange som vil ha behov.

Bør vurdere å dele

– Mange har skaffet seg jodtabletter for egen husholdning. Kanskje langt mer enn de har bruk for. Det er barn og unge opp til 18 år, gravide og ammende som i et gitt tilfelle vil ha mest nytte av å ta jodtabletter, sier Pettersen.

Norske apoteker har helt siden starten av mars vært utsolgt for jodtabletter, og det kan fortsatt ta tid før de er på markedet igjen.

– I spørreskjemaet vi nå sender ut via meldeboka spør vi blant annet familier om de har så mange jodtabletter at de kan dele med andre barnefamilier, uttaler kommuneoverlegen i en pressemelding fredag ettermiddag.

Bruk ditt sosiale nettverk

Mange har allerede jodtabletter hjemme, og i pakningene er det flere tabletter enn det man sjøl trenger ved et eventuell atomuhell. Kan du dele med andre? Eller er det andre som kan dele med deg?

Å selv ta initiativ til å dele opp forpakninger av tabletter og dele med hverandre, er et solidarisk og godt tiltak. Det vil bidra til å redusere presset på leverandører, som risikerer å selge ut sine beholdninger før alle som ønsker det har fått tak i jodtabletter.