79 nye smittede

Annonse

I perioden fra torsdag til og med søndag i forrige uke ble det registrert til sammen 79 nye smittede i Trondheim.

Torsdag 7. oktober
26 nye smittede – 14 menn og 12 kvinner

Aldersfordeling
Aldersgruppen 0 til 10 år: 2
Aldersgruppen 10 til 20 år: 5
20-årene: 7
30-årene: 6
40-årene: 5
60-årene: 1

Fredag 8. oktober
18 nye smittede – 15 menn og tre kvinner

Aldersfordeling
Aldersgruppen 0 til 10 år: 2
Aldersgruppen 10 til 20 år: 7
20-årene: 3
30-årene: 3
40-årene: 2
70-årene: 1

Lørdag 9. oktober
17 nye smittede – 12 menn og fem kvinner

Aldersfordeling
Aldersgruppen 0 til 10 år: 1
Aldersgruppen 10 til 20 år: 6
20-årene: 2
40-årene: 4
50-årene: 3
70-årene: 1

Søndag 10. oktober
18 nye smittede – ni menn og ni kvinner

Aldersfordeling
Aldersgruppen 0 til 10 år: 1
Aldersgruppen 10 til 20 år: 4
20-årene: 5
30-årene: 4
40-årene: 3
60-årene: 1

Vaksine

Samlet status vaksinering per 09.10.21 (Kilde: Sysvak):

I alt satt 309 615 doser.

Hele befolkning: 1. dose: 79,2 % (164 496)
2.dose: 69,9% (145 119)

Befolkning over 18 år: 1. dose 93,7 % (154 489)
2. dose:87,4 % (144 128)

Drop-in vaksine

På Sluppen er det åpent for å komme uten å ha bestilt time hele denne uka.
Åpningstiden er fra klokka 09-14. Det er god kapasitet på vaksinestasjonen og ingen ventetid for å bli vaksinert.

Smittesporing

Fra mandag 11.oktober endres åpningstidene for smittesporingen til 08.00-15.30 på hverdager. Åpningstidene på helg vil være som tidligere 11.30-19.00.
Dette betyr at personer som får et positivt svar på sin koronatest på kvelden må vente til neste dag på å bli kontaktet av smittesporingen.

Har du har testet positivt på en koronatest, skal du isolere deg hjemme og varsle dine nærkontakter. Les mer om det på denne linken.