18 nye smittede bekreftet

Annonse

Syv menn og 11 kvinner har testet positivt for korona det siste døgnet i Trondheim. En er smittet i utlandet, fem har foreløpig uavklart smittevei mens 12 er kjente nærkontaker eller har kjent smittevei.

Aldersfordeling:
3 under 10 år
7 i 20-årene
3 i 30-årene
3 i 40-årene
1 i 50-årene
1 i 60-årene

Berørte kommunale enheter:
SFO 1. trinn ved Ranheim skole
Hårstadmarka barnehage
Sjøskogbekken barnehage

Berørte steder:
De som har vært innom aktuelle steder skal i karantene og bes ta en test på dag 7:

30.07.21
Lille London fra 17:45 til 01:00. (testdag 7 er 06.08.21)

31.07.21
Lille London fra 10:30 til 03:00 (testdag 7 er 07.08.21)

De som har vært innom aktuelle steder skal være obs på symptomer og ha lav terskel for å teste seg ved symptomer:

02.08.21
Hector Food & Fiesta ca kl 18.00-23.00

Vaksine
2066 fikk vaksine det siste døgnet. Det vil bli gjennomført drop-in tirsdag 10.8. for ansatte i barnehage, skole og SFO i tillegg til at det skal settes et stort antall andredoser. Drop-in vil skje på ettermiddagen med et enda strengere logistikkregime for å begrense mulighetene for kødannelse. Det blir også et skjerpet krav til dokumentasjon for å sikre at det er riktig målgruppe som blir vaksinert.

Samlet status vaksinering (Kilde: Sysvak):

144 554 (86,6% av personer over 18 år og 69,6% av befolkningen) har fått første dose og 59 829 (35,8% og 28,8%) andre dose.  I alt satt 204 383 doser. Det må fortsatt settes ca 7000 førstedoser for å få en gjennomsnittlig dekning på 90% i målgruppen 18+.

Status for primære målgrupper for dose 1 p.t.:

40-44: Første dose 86,9% (11 533) og 20,1 % (2669) andre dose.

25-39: Første dose 74,2% (38 159) og 14,8 % (7614) andre dose.

18-24: Første dose 82,7 % (18 923) og 12,5% (2860) andre dose

Restbehov for å nå 90 % dekning i hver aldersgruppe:

55-64: Gjenstående dose 2:   9 451 – mange får tilbud i uke 32.

45-54: Gjenstående dose 2:  16 939

40-44: Gjenstående dose 1:      406.  Dose 2:   9 270

25-39: Gjenstående dose 1:   8 135.  Dose 2: 38 680

18-24: Gjenstående dose 1:   1 680.  Dose 2: 17 743

I alt: 102 306 doser  hvorav 10 221 dose 1 og  92 084 dose 2 for å nå 90 % i de respektive alderskohorter.