Seks nye smittede i Trondheim

Annonse

Onsdag ble det registrert seks nye personer i Trondheim som har testet positivt for covid-19. Av de seks er det fire menn og to kvinner. Fem har kjent smittevei, men er ikke sporet ferdig.

En har foreløpig ukjent smittekilde, men smittesporerne har foreløpig ikke fått kontakt med vedkommende.

Alle har foreløpig milde sykdomsforløp.

Aldersfordeling:
1 i 0-årene
1 i 10-årene
2 i 20-årene
2 i 30-årene

Det ble gjennomført 709 tester i Trondheim onsdag.

Vaksine
Man er i ferd med å nå 90 % dekningsgrad for første dose for aldersgruppen 55- 64 år, bare 851 flere skal vaksineres for å nå dette målet i Trondheim. Nå står aldersgruppen 45- 54 for tur.

De som er født i 1968 har fått melding om at de kan bestille time for vaksinering. Også de som er eldre, og som ennå ikke har bestilt time, kan gjøre det.

Status vaksinerte

71 792 (43,0 % av personer over 18 år og 34,6 % av befolkningen) har fått første dose og 46 971 (28,1% og 22,6 % av bef.) andre dose. I alt satt 111 610 doser.

85+: Første dose 93,3 % ( 3334) og 90,7 % (3240) andre dose.
75-84: Første dose 98,2 % (9573) og 97,2 % (9474) andre dose.
65-74: Første dose 95,1% (16726) og 91,8 % (16149) andre dose.
55-64: Første dose 86,1 % (18909) og 30,6 % (6711) andre dose.
45-54: Første dose 29,4 % (7792) og 15,2 % (4030) andre dose.
40-44: Første dose 22,2 % (2940) og 10,8 % (1429) andre dose.
25-39: Første dose 17,9 % (9182) og 8,8 % (4501) andre dose.
18-24: Første dose 14,4 % (3291) og 6,2 % (1430) andre dose.
16-17: Første dose 45 og 15 andre dose (personer med spesiell risiko)

Vaksinedoser som trengs for at 90 % skal ha fått første dose

55-64: Gjenstående dose 1: 851.
45-54: Gjenstående dose 1: 16 027.
40-44: Gjenstående dose 1: 8999.
18-24: Gjenstående dose 1: 17 212.
25-39: Gjenstående dose 1: 37 112.

I alt gjenstår: 184 306 doser (dose 1 og 2 for alle) hvorav 80 302 dose 1 og 104 004 dose 2.