Kraftig vind skaper utfordringer

Annonse

Den kraftige vinden som herjer Trøndelag skaper både utfordringer og farer. Ifølge melding fra politiet torsdag har det oppstått problemer med et stillas ved Risvollan Senter, hvor det opplyses om at det er mulig fare for skade dersom personer oppholder seg for nærme.

I bevegelse

Det var klokken 12:24 på torsdag at meldingen fra politiet ble publisert på Twitter. Der beskrives det at stillaset beveger seg så mye i den kraftige vinden at det er nødvendig å sikre det. Publikum oppfordres til å holde avstand for å forhindre mulige skader dersom stillaset skulle bli tatt av vinden.

Utfordrende værforhold

Fra hele fylket meldes det om utfordringer både på veier og andre steder som følge av de sterke vindkastene. På Nærøy har en skolebuss med ti barn ombord kjørt av veien. Alle kom heldigvis uskadd fra hendelsen. På Lundamo har en annen buss blåst av veien uten at dette førte til noen personskade, og på Høylandet er det kommet meldinger om takplater som blåser ned fra tak og har skadet parkerte biler. Det oppfordres sterkt til at de som måtte ha løse gjenstander stående ute sikrer disse slik at det unngås skader som følge av været.

 

Stillaset ble sikret og området avsperret etter at vinden hadde tatt godt tak og det oppsto fare for at stillaset skulle falle.

 

Med vakthold på stedet ble det gjort forsøk på å sikre området så godt det lot seg gjøre, selv om ikke alle viste respekt for dette.