Med milde symptomer

Annonse

Seks personer fikk påvist covid-19 i Trondheim torsdag 21. januar. Fire har kjente nærkontakter, én er smittet i utlandet og én har foreløpig ukjent smittekilde.

De smittede er et barn under ti år, tre personer i 20-årene, én person i 40-årene og én person i 50-årene. Det er fem menn og én kvinne. Alle har milde symptomer. Fire har kjente nærkontakter, én er smittet i utlandet og én har foreløpig ukjent smittekilde.

I alt ble 698 personer testet torsdag 21. januar.

Vaksine

2306 personer er så langt vaksinert i Trondheim kommune. Tallene i det nasjonale meldesystemet for vaksinasjon, SYSVAK, er ikke ajourførte, så antallet er noe unøyaktig.